Kultūra

MO muziejus tapo akredituota įstaiga mokytojų kvalifikacijai kelti


MO muziejus tapo pirmuoju Lietuvoje meno muziejumi, kuriam Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suteikė akreditaciją vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Anot muziejaus atstovų, tai – ne tik jo vykdomos edukacinės veiklos įvertinimas valstybiniu mastu, bet ir galimybė dar plačiau bei visapusiškiau ugdyti mokytojų kompetencijas pasitelkiant kultūrą.

Anot MO muziejaus vadovės Mildos Ivanauskienės, švietimo ir kultūros sintezė muziejaus vizijoje svarbią vietą užėmė dar iki jo atidarymo – tai buvo viena iš jo steigėjų, mokslininkų bei filantropų Danguolės ir Viktoro Butkų idėjų. 

„Kultūrinės edukacijos programa MO muziejuje vystosi didžiuliais tempais – ir toliau dirbame su Britų taryba Lietuvoje, su kuria ir pradėjome įgyvendinti edukacijos projektus mokytojams. Taip pat artėja „Tūkstantmečio mokyklų“ projektas, kurio rėmuose teiksime mokytojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas“, – dalinasi MO muziejaus vadovė.

G. Bartuškos nuotr.

2024 m. sausio mėnesį „Tūkstantmečio mokyklų“ programos bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams bus pradėta teikti kultūrinės edukacijos programa „Vizualinio mąstymo strategijos taikymas literatūros pamokose“.

Jos tikslas – ugdyti kūrybiškumo, kultūrinę, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas, remiantis vizualinio mąstymo strategija ir ją taikant literatūros pamokose.

Tuo pat metu startuos MO muziejaus ir Britų tarybos Lietuvoje parengta kursų programa mokytojams „Emocinio raštingumo lavinimas taikant vizualinio mąstymo strategiją” .

Naujasis projektas yra skirtas tęsti mokytojų kursus, plėsti mokymosi lauką, apjungiant vizualinio mąstymo strategijos metodiką ir emocinio raštingumo lavinimą. Į šią programą registruotis mokytojai bus kviečiami nuo šių metų gruodžio mėnesio.

Be to, pedagogai kviečiami dalyvauti MO muziejaus rengiamuose seminaruose, atvirose pamokose, paskaitose bei ekskursijose, skirtose įgyti žinių bei gebėjimų integruoti meną į ugdymo turinį.

MO muziejaus info.

71 views