Reklama portale


Dėkojame, kad domitės reklamos galimybėmis mūsų portale.

  • Didžiausio, viršutinio (1200x300px) banerio kaina yra 100 eur/sav. (be PVM).
  • Mažesnio banerio (600x600px) straipsnių viduje kaina yra 60 eur/sav. (be PVM).
  • Mažesnio banerio (300x600px) pirmame psl. kaina yra 30 eur/sav. (be PVM).
  • Reklaminio straipsnio kaina – 100 eur (be PVM).

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos