Naujienos

Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams – nemokami pietūs


Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs bus skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo ir nevertinant šeimos gaunamų pajamų, praneša savivaldybė. 

Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, prašymą – paraišką galima pateikti nuo liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams turi kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena (toliau kartu – gyvenamosios vietos savivaldybė), administraciją.

Pareiškėjas gyvenamąją vietą deklaravęs Jonavos rajone ar gyvenamosios vietos nedeklaravęs, bet gyvenantis Jonavos rajone dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar Socialinės paramos skyriaus specialistą seniūnijoje (išskyrus  atvejį, kai priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) kreipimosi (nereikia teikti prašymo).

Prašymus galima pateikti prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) adresu www.spis.lt.

205 views