Nuomonės

V.Majauskas: kodėl ir kaip keičiamos Žemaitės ir P.Vaičiūno gatvės


Dar 2015 metais Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Dviračių takų  plėtros Jonavos mieste ir už miesto ribų specialusis planas.

Pagrindiniai šio dokumento tikslai – suplanuoti dviračių takus ir trasas sukuriant vientisą dviračių takų sistemos tinklą, trumpiausiu atstumu sujungti traukos objektus – lankytinas vietas (prekybos centrai, mokymo ir gydymo įstaigos, darbo įstaigos, vieši rekreaciniai plotai, kultūros ir sporto objektai ir kt.).

Jonavos rajono savivaldybė nuolat plečia dviračių takų tinklą Jonavos mieste. 2021 m. duomenimis, takų ilgis jau siekia 25 km.

Kodėl Žemaitės ir P. Vaičiūno g.?

Dviračių takų plėtros specialiajame plane šiose gatvėse yra suplanuotas dviračių takų įrengimas. Siekiant logiškos ir vientisos dviračių takų sistemos, suprojektuota ir šiuo metu jau baigiama įrengti nauja Žemaitės – P. Vaičiūno žiedinė sankryža, kurioje yra integruotas dviračių takas.

Žemaitės g. ir P. Vaičiūno g. važiuojamoji dalis yra itin plati – 14,5-22,0 m pločio, be aiškaus eismo organizavimo, todėl eismas šiomis gatvėmis buvo netvarkingas, chaotiškas ir kėlė pavojų visiems eismo dalyviams.

Projektu numatyta aiškiai atskirti eismo zonas eismo dalyviams: įrengti pakankamo ir statybos techninius reglamentus atitinkančio pločio važiuojamąją dalį, automobilių stovėjimo vietas ir dviračių juostas. Projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais (STR) ir planavimo dokumentais.

Kas įvyko ne taip?

Pagal teritorijų planavimo dokumentus Žemaitės g. yra B kategorijos. Pagal STR, B kategorijos gatvės eismo juostos plotis turi būti 3,25 m. P. Vaičiūno g. yra C kategorijos. Pagal STR, C kategorijos gatvės eismo juostos plotis turi būti 3,0 m, kas ir buvo numatyta projekte.

Deja, nors viskas suprojektuota laikantis teisės aktų reikalavimų, įgyvendinus projekto sprendinius P. Vaičiūno gatvėje buvo pastebėta, kad prasilenkti su sunkiasvoriu transportu gali būti nesaugu. Atliktas bandymas parodė, kad dviejų sunkiasvorių transporto priemonių prasilenkimas yra apsunkintas. Buvo priimtas sprendimas naikinti parkavimo vietas vienoje gatvės pusėje ir kreiptis į projektuotojus dėl projekto koregavimo.

Kas ir kiek kainavo?

  • P. Vaičiūno ir Žemaitės gatvių dažymo projektas kainavo 5203 Eur su PVM;
  • Dažymo darbų sutarties vertė 93 396,75 Eur su PVM;
  • Dėl pakeitimų nufrezuojama apie 20 m2, kas sudaro apie 2420 Eur su PVM;
  • Papildomai nudažoma apie 3,5 m2, t.y. apie 85 Eur su PVM.

Gatvių dažymo projektui nebuvo atliekama ekspertizė ir saugumo auditas, nes darbų rūšis – paprastas remontas. Taigi, projekto koregavimas po atlikto bandymo kainavo 2505 Eur.

Šiek tiek kantrybės

Norėčiau paprašyti Jonavos gyventojų ir miesto svečių šiek tiek kantrybės. Ir žiedinė sankryža, ir dviejų gatvių žymėjimas dar nebaigtas. Tikiuosi, kad visi darbai bus baigti gegužės mėnesį. Visi turėsime galimybę įvertinti naujuosius sprendinius, tiek dviratininkai, tiek ir vairuotojai.

Dėl paskleisto melo

Labai gerai, kad viešoje erdvėje kilo diskusija. Nieko keisto, kad vieni pokyčius vertina teigiamai, kiti neigiamai. Tačiau diskusijoje neturėtų būti melo ir įžeidinėjimų. To pavyzdys – viešoje erdvėje paskelbtas tarybos nario Remigijaus Osausko komentaras.

Tarybos nary, jei taip patinka „užpakaliai“, pasidėkite prieš save veidrodį, o jei kalbate apie skaičius, tai nemeluokite žmonėms, kad kažkas pradangino 100 tūkst. eurų. Pakeitimai kainavo 40 kartų mažiau. Darbai greit bus baigti, rezultatu visi galės naudotis.

Tiek metų būnant tarybos nariu, dirbus administracijos direktoriumi, apsimetinėti, kad už šiuos pinigus neva galima įrengti šaligatvį Ąžuolų gatvėje – mažų mažiausiai nekorektiška. Kas jau kas, o gerbiamas Remigijus turėtų puikiai žinoti, kad Ąžuolų g. priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD), todėl ir šaligatvį čia gali nutiesti tik LAKD.

Valdas Majauskas, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius

707 views