Lietuva

Prisiekė Seimo narys Eugenijus Sabutis


Šiandien Seimo posėdyje prisaikdintas Jonavoje išrinktas Seimo narys Eugenijus Sabutis, kuris dėl saviizoliacijos negalėjo prisiekti pirmuosiuose šios kadencijos posėdžiuose.

Parlamentaro priesaiką priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, kuris paaiškino Konstitucijoje ir Seimo statute įtvirtiną teisinį reguliavimą, susijusį su Seimo nario priesaikos davimu.

„Konstitucinis Teismas savo baigiamuosiuose aktuose yra konstatavęs, kad Seimo nario priesaika nėra vien formalus ar simbolinis aktas. Seimo nario priesaikos aktas yra konstituciškai teisiškai reikšmingas. Duodamas priesaiką išrinktasis Seimo narys viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti taip, kaip įpareigoja duota priesaika ir jokiomis aplinkybėmis jos nesulaužyti. Iš Seimo nario priesaikos jiems kyla pareiga gerbti ir vykdyti Konstituciją, įstatymus, sąžiningai vykdyti Tautos atstovo pareigas, kaip jį įpareigoja Konstitucija“, – sakė D. Žalimas.

Po priesaikos parlamentaras pasirašė vardinį priesaikos lapą. Prisiekęs išrinktas Seimo narys E. Sabutis įgijo visas Tautos atstovo teises.

Numatoma, kad Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai priklausysiantis E. Sabutis dirbs Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete.

LRS info.

443 views