Lietuva

NATO kariai dalyvavo bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“


130 Rukloje dislokuotų Priešakinių pajėgų kovinės grupės karių šiandien dalyvavo 29-ajame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ Vilniuje.

Šiuo kasmetiniu renginiu minimi tragiški kruvinojo sekmadienio – 1991 m. sausio 13-osios – įvykiai. Priešakinių pajėgų vadas pulkininkas leitenantas Rouven Habel Priešakinių pajėgų kovinės grupės dalyvavimą bėgime vadina „garbės reikalu“.

„Mums garbė būti pakviestiems“, – sako jis.

„Priešakinių pajėgų kovinės grupės buvimas čia tuo pačiu ir signalizuoja, kad NATO padarys viską, kas yra jos galioje, kad užkirstų kelią naujiems išpuoliams prieš Lietuvos demokratiją ir nepriklausomybę.“

EN

130 soldiers from the eFP Battle group in Rukla participated in the 29th Bloody Sunday in Vilnius today.

This annual event is to commemorate the tragic event of the Bloody Sunday January 13th 1991, when 14 unarmed Lithuanian freedom fighters were killed and over 700 people got injured by Soviet troops while defending the Television tower and the radio headquarters in Vilnius.

The eFP Commander, Lieutenant Colonel Rouven Habel, calls the participation of the eFP Battle group „a matter of honor“.

„It’s a privilege that we were invited,“ he says. „The presence of the eFP Battle group is also a signal that NATO is doing everything it can to prevent attacks on the Lithuanian democracy and independence from happening again.“

NATO EFPBL info. ir nuotr.

231 views