Kultūra

Kultūros centras laimėjo finansavimą penkiems projektams


Lietuvos kultūros taryba paskelbė 2021 m. Tolygios kultūrinės raidos I etapo projektinio finansavimo konkurso rezultatus. Jonavos kultūros centras šiam konkursui pateikė 8 paraiškas. Dalinis finansavimas, 22 tūkst. eurų, skirtas 5 projektams.

Baltų kultūros pėdsakais: respublikinis festivalis „Sutarysma“. Projekto tikslas: Išpopuliarinti sutartines ne tik kaip nematerialiojo paveldo vertybę, bet ir kaip gyvąją tradiciją, puoselėti jų atlikimo meną, visuomenę supažindinti su baltų kultūros, gamtiniu ir istoriniu paveldu Jonavos krašte bei įtvirtinti aukštaitiškąją kultūrą kaip integralią Jonavos tapatybės dalį.

Projekto veiklų rezultatas – dviejų dienų trukmės respublikinis sutartinių festivalis „Sutarysma” ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio, lauko fotografijų paroda „Sutartinių magija” Ramybės skvere, naujas ekskursijų maršrutas „Jonava baltų paveldo žemėlapyje“ bei 3 ekskursijos Jonavos rajone.

Edukacinis teatro projektas vaikams ir jaunimui su negalia „Lygybės medis“.  Pagrindinis projekto uždavinys  yra per teatrinius žaidimus, forumo, šešėlių, pojūčių ir šiuolaikinio šokio teatro specifiką, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti pagarbą ir toleranciją kitokiam, vaikus ir jaunimą įtraukti į kūrybinį procesą.

Šiuolaikinio meno festivalis ,,Rukla Art’XI“.  Projektu siekiama kurti Ruklos miestelio kultūrinį identitetą, įtraukti, šviesti ir vienyti bendruomenę per šiuolaikinio meno veiklas. Planuojamos veiklos, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, koncertai, naujos kultūrinės erdvės apipavidalinimas.

,,Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai“. Tikslas – sudominti ir įtraukti vietos bendruomenių narius į kūrybiško laisvalaikio leidimą per gamtos, kultūros, architektūros, meno, istorinio paveldo pažinimą. Projekto veiklų rezultatas – pieštas Jonavos lankytinų vietų žemėlapis, kuriuo vadovaujantis bus vedamos ekskursijos, projekto dalyvių darbų – nuotraukų ir tapybos darbų paroda, koncertas.

Medžio apdirbimo amatininkystės tradicijų projektas „Medžio kultūra“.  Projektu siekiama skatinti Jonavos krašto tautodailininkų, rajono mokyklų ir Krašto muziejaus bendruomenių dialogą, tyrinėjant ir fiksuojant medžio apdirbimo amatininkystės tradicijas. Rezultatas: suorganizuota 15 kūrybinių dirbtuvių moksleiviams, mokytojams, vietos bendruomenei,  5 dienų medžio drožybos  pleneras, paruošti 8 video siužetai/pasakojimai apie Jonavos krašto senojo drožybos amato puoselėtojus.

Kultūros centras yra pasirašęs  partnerystės sutartis su keletu Kauno regiono kultūros centrų, dėl bendradarbiavimo organizuojant 2021 m. bendrus kultūrinius projektus. Vienas iš jų – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro projektas  „Partneryste grįsta šiuolaikinio šokio pažinimo bei sklaidos programa Kauno apskrityje „PROmetėjas“, kuriam TKR (Kaun reg.) tai pat  skyrė dalinį finansavimą. Įgyvendinant projektą jonaviečiams bus parodytas Šeiko šokio teatro spektaklis „Metų laikai“.

Viso Tolygios kultūrinės raidos I etapo projektinis finansavimas ( 185 tūkst. eurų) paskirtas  38 Kauno regione vykdomiems projektams. Paraiškų pagal savivaldybes buvo pateikta: Kauno r. sav. – 27;  Kaišiadorių r. sav. – 16, Kėdainių r. sav.–  13, Jonavos r. sav. – 12, Prienų r. sav. – 11; Raseinių r. sav. – 9; Birštono sav. –  5.

Jonavos rajono kultūros laukas pateikė 12 paraiškų: 10 – biudžetinės įstaigos, 2 – nevyriausybinės organizacijos.

JKC info.

262 views