Savivaldybė

Jonavos SPC vadovė pakviesta į Lietuvos socialinio darbo tarybą


Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) kvietimu įtraukta į Socialinio darbo tarybos prie SADM sudėtį.

Taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija, atliekanti eksperto funkcijas ir konsultuojanti strateginiais socialinio darbo klausimais, praneša savivaldybė.

Tarybos nariai analizuoja ir vertina socialinio darbo vystymo kryptis, konsultuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus ministerijoms, savivaldybių įstaigoms, socialinių paslaugų teikėjams, aukštosioms mokykloms ir organizacijoms, vykdančioms socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo veiklas.

Taryba telkia socialinio darbo profesinę bendruomenę, nacionaliniu mastu sprendžia socialinio darbo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus,  skleidžia informaciją visuomenėje apie socialinio darbo profesiją, jos misiją, reikšmę ir svarbą visuomenės raidai.

160 views