Naujienos

Bukonių mokykloje – konferencija apie įtraukųjį ugdymą


Jonavos rajono Bukonių mokykloje – daugiafunkciame centre antradienį vyko respublikinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo patirtys ir lūkesčiai“, kurioje įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo naujienomis pasidalino Jonavos ir Prienų rajonų pedagogai ir švietimo pagalbos tarnybų specialistai.

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo narys Eugenijus Sabutis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patarėjas Ignas Gaižiūnas, Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Birutė Gailienė, Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Vijolė Šadauskienė.

Įtraukiuoju ugdymu vadinamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymas bendrose klasėse ir darželių grupėse su savo bendraamžiais.

Švietimo įstatymo pakeitimai numato, kad nuo 2024 m. visos mokyklos ir visi darželiai turėtų priimti specialiųjų poreikių vaikus, jei jų tėvai, pasitarę su specialistais, nuspręs, kad lankyti tokią įstaigą yra geriausias sprendimas vaikui.

„Tiesa yra tokia, kad šiandien būtent įstaigoms tenka didžiausias krūvis suvaldyti situaciją, kai turi ne tik užtikrinti ypatingo vaiko integraciją ir ugdymą, bet kartu ir edukuoti likusių klasės vaikų tėvelius, o neretai – ir savo įstaigos bendruomenę. Galios įgyvendinti įtraukųjį ugdymą nesuteiks ir papildomi etatai ar finansavimas (na gerai, šiek tiek). Tam reikia kur kas daugiau dedamųjų, o pirmiausia – visos mūsų visuomenės ūgties”, – sako mero pavaduotoja B. Gailienė.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, galėdami mokytis kartu su bendraamžiais, turi galimybę įgyti stipresnius skaitymo ir matematinius įgūdžius, gerėja jų socialiniai įgūdžiai. Daugiau vaikų tęsia mokymąsi, o baigę gimnaziją, lengviau įsidarbina.

Tyrimai rodo, kad nuoseklus įtraukusis ugdymas gerina visų mokinių, ne tik turinčių specialių poreikių, pasiekimus, skatina jų socialinį ir emocinį augimą, stiprina gebėjimą bendradarbiauti bei dirbti įvairialypėje aplinkoje ir kuria atviresnę visuomenę.

Jonavos raj. sav. info.

167 views