Naujienos

Pagrindiniai taršos šaltiniai Jonavoje – transportas ir dulkės


Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji laboratorija baigė birželio 8 d. pradėtus aplinkos oro kokybės tyrimus Jonavos rajone. Matavimai parodė, kad pagrindiniai taršos šaltiniai yra ne pramonės įmonės, bet transportas ir dulkės.

Pirmojoje vietovėje, Šilų kaime, dvi savaites vykdyti teršalų koncentracijų matavimai parodė, jog oro užterštumo problema egzistuoja ne tik miestuose. Antrosios tyrimų vietos, Ruklos miestelio, oro kokybės tyrimų rezultatai tik patvirtino šias išvadas, teigiama pranešime.

Mažose gyvenvietėse kietųjų dalelių KD10 koncentracija mažai skyrėsi, o kai kuriomis dienomis buvo netgi didesnė nei Jonavos mieste.

Nustatyta, kad pagrindiniai taršos kietosiomis dalelėmis šaltiniai šiltuoju metų laiku yra transportas ir pakeltoji tarša (dulkės pakeltos nuo sausų, nešvarių gatvių, žvyrkelių, vykdant žemės ūkio veiklą, kelio remonto ar statybų darbus, nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų ir pan.).

Kitų teršalų, tokių kaip anglies monoksido CO, azoto dioksido NO2, sieros dioksido SO2, benzeno, koncentracijos matavimų vietoje neviršijo leistinų ribinių verčių.

Oro kokybės matavimai vykdyti bendradarbiaujant su Jonavos rajono savivaldybe ir naudojant mobiliąją laboratoriją, kurioje sumontuoti automatiniai analizatoriai.

Buvo tiriamos kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, anglies monoksido CO, azoto dioksido NO2, sieros dioksido SO2, ozono (O3), benzeno koncentracijos aplinkos ore.

Aplinkos apsaugos agentūros info.

391 views