Savivaldybė

Sporto arenoje nuomojamos VIP ložės LKL sezonui


Jonavos kūno kultūros ir sporto centras išnuomoja 2 ložes Jonavos sporto arenoje, Žeimių g. 17, Jonava. Pirmosios ložės plotas 26,75 kv. m., 26 sėdimos vietos. Antrosios ložės plotas 26,80 kv. m., 24 sėdimos vietos.

Patalpos skirtos  varžybų stebėjimui, pramoginei ir poilsio organizavimo veiklai vykdyti, paskirties keitimas negalimas.

Pradinis vieno objekto nuompinigių dydis – 1 500,00 Eur 10 mėnesių nuomos sutarties laikotarpiui (2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis). Sutarties pratęsimas negalimas. Į ložės nuomos kainą įskaičiuoti bilietai į visas Jonavos sporto arenoje vyksiančias LKL 2021/2022 m. sezono rungtynes, neviršijant ložės sėdimų vietų skaičiaus.

Pradinis įnašas – 100,00 Eur už kiekvieną ložę, dėl kurios nuomos dalyvaujama konkurse. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos kūno kultūros ir sporto centro sąskaitą Nr. LT644010043900155927 AB Luminor banke ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 26 d.

Konkurso dalyviai Jonavos kūno kultūros ir sporto centro administracijai, esančiai Žeimių g. 17, Jonavoje, ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. 10:00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Ložių Jonavos sporto arenoje nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

  1. Nustatytos formos paraiška;
  2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti.
  3. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – renginių organizatorius Deimantė Katašenkovaitė, tel. 8 676 99783, el. p. deimante@jkksc.lt

Konkurso sąlygos

Skelbimas

Paraiška

Ložių naudojimosi taisyklės

Ložių brėžinys

438 views