Naujienos

Savivaldybė vėl mokės darbdaviams už įdarbintą jaunimą


Jonavos rajono savivaldybės taryba patvirtino jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Pagal ją, savivaldybė darbdaviui kompensuos 200 eurų per mėnesį už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu vasaros atostogų metu. 

Jeigu jaunuolis dirbs ne visu darbo krūviu, kompensacija bus skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį – 400 eurų.

Šia programa siekiama didinti 14-19 m. jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis ateities profesiją.

Dalyvauti programoje galės visi darbdaviai, kurie vykdo veiklą Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat visi Lietuvos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje.

Jaunuoliai, kurie norės dalyvauti programoje, negalės būti iš naujo įdarbinti įmonėje, kurioje jau dirbo iki programos įgyvendinimo kiekvienų metų birželio 1 d.

Informaciją ir konsultacijas apie programos įgyvendinimą teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius ir Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atvirasis jaunimo centras.

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa Jonavos rajone buvo vykdoma ir praėjusiais metais. Pagal programą tuomet įsidarbino 23 jaunuoliai, 11 įmonių pasinaudojo programa ir gavo kompensacijas. Jaunuoliai dirbo IT specialistais, vadybininkais, pagalbiniais darbininkais, maisto ruošėjais, santechnikais, barmenais, stovyklos vadovų padėjėjais.

Jonavos r. savivaldybės info.

645 views