Savivaldybė

Savivaldybė: siekiame gerinti daugiabučių namų valdymą


Daugiabučių namų gyventojai gali patys pasirinkti kaip bus prižiūrimi daugiabučio namo, kuriame jie turi butus, bendrojo naudojimo objektai: stogas, sienos, pamatai, laiptinės, inžinerinės infrastruktūros, namui priskirta žemės teritorija ir pan.

Yra galimi trys namų valdymo modeliai: 1) butų savininkai steigia bendriją, pasitvirtina jos įstatus ir išsirenka valdymo organus; 2) butų savininkai pasirašo jungtinės veiklos sutartį ir įgalioja kažkurį iš savininkų veikti visų savininkų vardu; 3) jei butų savininkai nesukuria bendrijos ir nepasirašo jungtinės veiklos sutarties, savivaldybės administracija skiria jiems namo administratorių. Kiekvieną iš šių modelių reglamentuoja skirtingi teisės aktai.

Jonavos r. savivaldybės administracija siekdama pagerinti daugiabučių namų valdymo kokybę, parengė klausimynus visiems galimiems valdymo modeliams.

Tikimės, kad klausimynai namų valdytojams paprasta forma – tiesiog atsakinėjant į klausimus, padės pasirengti būsimiems veiklos patikrinimams, o daugiabučių namų gyventojams – sužinoti ko jie gali reikalauti iš savo namo valdytojo.

Klausimynai atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus vykdant daugiabučio namo valdytojo veiklą, todėl tikimės, kad toks pažangus valstybės tarnautojo – padėjėjo, o ne baudėjo vaidmuo ir žinojimo didinimas tiek tarp namų valdytojų, tiek ir gyventojų tarpe, padės pagerinti daugiabučių namų valdymo kokybę ir taip ne tik užtikrinti namų ilgaamžiškumą, bet ir procesų aiškumą bei suprantamumą gyventojų tarpe.

Savivaldybės administracija, vadovaudamasi teisės aktais, planuoja ir vykdo daugiabučių namų valdymo kontrolę, nepriklausomai nuo to, kokį modelį butų savininkai pasirinko.

Tikimės, kad klausimynai kontrolės procesus padarys draugiškesnius, o ilgainiui reikšmingą patikrinimų dalį užims dalinimasis gerosiomis praktikomis.  Planuojamą daugiabučių namų valdytojų patikrinimų grafiką ir klausimynus rasite: https://www.jonava.lt/daugiabuciu-valdymo-kontrole.

Esame pasiruošę konsultuoti namų valdytojus ir atsakinėti į gyventojų klausimus. Klausimynai sudaro patogias sąlygas savarankiškai juos pildant preliminariai įsivertinti daugiabučio namo valdymo veiklos atitiktį svarbiausiems teisės aktų reikalavimams.

Jonavos r. savivaldybės info.

Klausimynas administratoriui

Klausimynas bendrijos valdymo organams

Klausimynas jungtinės veiklos sutartimi įgaliotam asmeniui

418 views