Naujienos

Savivaldybė kompensuos prisijungimą prie nuotekų surinkimo sistemos


Jonavos rajono gyventojai galės gauti savivaldybės kompensacijas už prisijungimą prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų tvarkymo individualios sistemos įsirengimą. Tai numato rajono savivaldybės taryboje patvirtintas kompensavimo tvarkos aprašas.

Kompensacijos dydis sieks 50 proc. tiesiogiai susijusių sąnaudų arba iki 1500 eurų vienam gyvenamosios paskirties pastatui, praneša savivaldybė.

Dar didesnė kompensacija numatyta asmenims, kurių vienas iš šeimos narių yra neįgalus, šeimoje auga trys ar daugiau nepilnamečių vaikų, šeimos metinės pajamos yra labai mažos.

„Šio kompensavimo tikslas – pasiekti, kad visi Jonavos rajono savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančią centralizuotojo nuotekų tvarkymo paslaugą arba turėtų galimybę individualiai ir kokybiškai tvarkyti nuotekas, saugotų aplinką nuo taršos“, – sako savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos seniūnas Erlandas Andrejevas.

Taryboje priimtas kompensavimo tvarkos aprašas numato, kad jonaviečiai dėl kompensacijų gali kreiptis į bendrovę „Jonavos vandenys“: https://www.jonavosvandenys.lt/naujiena/?id=204

D.U.K.

Kokiems darbams bus taikomos kompensacijos?

Prisijungimui prie centralizuotosios nuotekų tvarkymo sistemos (išvadai iš nuosavo namo iki magistralės) arba Individualių nuotekų tvarkymo sistemų įsirengimui (Traidenio ir kitų tiekėjų panašūs įrenginiai).

Kokios sąnaudos bus kompensuojamos?

Kompensuojamos tik tiesiogiai susijusios sąnaudos: įsigijimas, įrengimas, pajungimas, patikrinimas, įregistravimas ir panašūs darbai. Nekompensuojamos įrangos transportavimo (pristatymo) sąnaudos.

Kokie keliami įrangos kokybės reikalavimai, kaip užtikrinamas jų laikymasis?

Individualius įrenginius bus galima įsirengti, tik kai nėra ir artimiausius 12 mėn. nenumatoma sudaryti galimybės jungtis prie centralizuotų tinklų. Nuotekų kaupimo rezervuarai rengiami tik tuomet, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir tik tuomet kai yra galimybė šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti bei užtikrinti sukauptų nuotekų sutvarkymą.

Kas ir kokiomis sąlygomis gali pretenduoti į kompensaciją (būtinos sąlygos)?

Pretenduoti gali bet kuris Jonavos rajono savivaldybėje esančio gyvenamosios paskirties pastato savininkas, norintis jam nuosavybės teise priklausantį pastatą prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos arba pasistatyti kokybišką individualų nuotekų tvarkymo įrenginį, kai prisijungti prie centralizuotos sistemos nėra galimybių. 

Kokio dydžio bus skiriama kompensacija?

Visi Aprašo nuostatas atitinkantys pareiškėjai galės gauti 50 procentų patirtų sąnaudų kompensaciją, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur. Pareiškėjai, kurie ne tik atitinka Aprašo nuostatas, bet ir priklauso vienai iš Apraše nurodytų trijų socialiai pažeidžiamų asmenų grupių galės gauti 70 procentų patirtų sąnaudų kompensaciją, bet ne daugiau kaip 2 100 Eur.

Kokios socialiai pažeidžiamos grupės turės teisę į didesnę kompensaciją?

Šeimos, kuriose yra neįgalus šeimos narys;

Šeimos, kuriose auga trys ir daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių);

Šeimos kurių metinės pajamos neviršija:

Asmeniui be šeimos – 40 VRP – 5 120 Eur (427 Eur/mėn.) (VRP – valstybės remiamų pajamų dydis = 128 Eur);

2 – 3 asmenų šeimai – 80 VRP – 10 240 Eur (853 Eur/mėn.);

4 ir daugiau asmenų šeimai – 23 VRP – 2 944 Eur (245 Eur/mėn.) vienam šeimos nariui.

Kaip bus nustatomos pajamos?

Pagal šį punktą į didesnę kompensaciją pretenduojantis asmuo (šeima) turės deklaruoti šeimos pajamas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka.

223 views