Naujienos

Prašo paruošti ligoninės veiklos optimizavimo planą


Trečiadienį Jonavos rajono savivaldybės Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės Birutės Platkauskienės iniciatyva buvo svarstytas klausimas dėl įtemptos finansinės padėties VšĮ „Jonavos ligoninė”.

Posėdyje dalyvavo visi komiteto nariai, ligoninės administracija, savivaldybės Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Savivaldybės ir ligoninės atstovai ilgai diskutavo apie priežastis, kurios nulėmė šiandien esančią padėtį, praneša savivaldybė.

Sveikatos komiteto nariai vieningai sutarė įpareigoti VšĮ „Jonavos ligoninė” vadovus iki gruodžio 13 dienos parengti įstaigos finansinės situacijos stabilizavimo planą. Tam reikalui komitetas rekomenduoja sudaryti darbo grupę, į ją įtraukiant ligoninės administracijos, profesinių sąjungų atstovus bei Sveikatos komiteto narius.

Komiteto nariai mano, kad šiame plane turėtų būti numatytos priemonės optimizuoti įstaigos personalo struktūrą, mažinti išlaidas ir didinti pajamas.

Išlaidos viršija pajamas

Kaip jau skelbė savivaldybė, Jonavos ligoninės išlaidos jau trečius metus iš eilės viršija pajamas. Per pastarųjų dviejų metų laikotarpį įstaigos pajamos didėjo tik 13 proc., tuo tarpu išlaidos išaugo 18 proc. Per 2019 m. devynis mėnesius ligoninė patyrė 327,6 tūkst. eurų nuostolio.

Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus duomenimis, daugiau nei 80 proc. ligoninės sąnaudų sudaro lėšos personalo darbo užmokesčiui.

Pažvelgus į kitas regionines ligonines matosi, kad ten darbo užmokesčio dalis išlaidose yra ženkliai mažesnė:

Akivaizdu, kad Jonavos ligoninė darbo užmokesčiui išleidžia ženkliai didesnę pajamų dalį, nei kitos ligoninės, tačiau tai niekaip neatsispindi gydytojų darbo užmokestyje:

Pirmoje lentelėje atskleidžiamas Jonavos ligoninės pajamų apimties santykis su kitomis regioninėmis ligoninėmis. Žinant, kad pagal gyventojų skaičių Jonavos rajono savivaldybė būtų šio sąrašo pirmoje pusėje, duomenys leidžia daryti išvadą, kad Jonavos ligoninė galimai neišnaudoja visų galimybių gauti pajamas:

Jonavos r. savivaldybės inf.

849 views