Naujienos

Posėdžiavo naujoji savivaldybės jaunimo reikalų taryba


Jonavos rajono savivaldybėje įvyko pirmasis 2023 – 2027 kadencijos Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdis, kuriame išrinktas JRT pirmininkas Edgaras Mostenec bei jo pavaduotoja Karolina Petrenčiuk – Naujokienė.

Posėdyje pristatyti kiti JRT nariai, aptarti naujos kadencijos JRT veiklos tikslai bei 2023 metų JRT veiklos galimybės. Akcentuota pagrindinė problema – jaunimo įsitraukimo ir aktyvaus dalyvavimo skatinimas, praneša savivaldybė.

JRT nariai plačiau susipažino ir aptarė JRT nuostatuose ir darbo reglamente nustatytas funkcijas, Jonavos rajono savivaldybei keliamas jaunimo politikos įgyvendinimo sritis, kryptis, užduotis.

Kiekvienas JRT narys prisistatė ir pasisakė, kuo bus naudingas JRT veikloje, kaip gali prisidėti prie Jonavos rajono jaunimo gerovės kūrimo.

Naujus JRT narius pasveikino kelias kadencijas JRT pirmininke buvusi vicemerė Birutė Gailienė, linkėdama aktyvaus proveržio dirbant jaunimo labui bei sprendžiant itin aktualias jaunimo problemas. Pasidžiaugė, kad po ilgo laiko JRT „vairas“ atitenka jaunimo atstovui.

JRT sudėtis patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 1TS-81 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“.

JRT sudaroma ir jos veikla reglamentuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1TS-112 patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatais.

JRT yra visuomeninė patariamoji institucija lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 8 narių: 4 savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos atstovai, 4 savivaldybės jaunimo atstovai. Savivaldybės jaunimo atstovus į JRT deleguoja savivaldybėje veikianti savivaldybės jaunimo organizacijų taryba.

JRT 2023 – 2027 metais dirbs:

  • Karolina Petrenčiuk – Naujokienė, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narė;
  • Eisvinas Utyra, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys;
  • Renata Merfeldienė, Jonavos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja);
  • Arnoldas Musteikis, Jonavos rajono savivaldybės administracijos statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas;
  • Edgaras Mostenec, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ narys;
  • Rokas Šveikauskas, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ narys;
  • Melita Tauginaitė, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ narė;
  • Lukas Zujevas, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ narys.
157 views