Naujienos

Pas skautą Joną atvyko per 1 tūkst. svečių


Nepabijoję lietingo oro po poros metų pertraukos šeštadienį į Lietuvos skautijos Pavasario šventę „Svečiuose pas skautą Joną‘22“ Jonavoje susirinko 1200 skautų iš visos Lietuvos.

Pavasario šventė – tradicinis, 22-ąjį kartą vykstantis, vienas didžiausių Lietuvos skautijos renginių, organizuojamas vis kitame krašte.

Šis skautų susitikimas turėjo įvykti 2020 metais, kuomet šiuolaikiškai mielas Jonavos miestas šventė 270 metų jubiliejų. Deja, dvejus metus dėl labai netikėtos visiems priežasties skautai Jonų ir Janinų sostinėje susitikti negalėjo. Tačiau šiais metais skautas Jonas nusprendė, kad nebus jis Jonas, jeigu nesukvies Lietuvos skautijos narių ir draugų į šventę Jonavoje.

Šventės pradžioje skautai su vėliavomis ir skambiais šūkiais žygiavo Jonavos gatvėmis link Santarvės aikštės, kur vyko iškilminga atidarymo rikiuotė. Lietuvos skautijos kraštų ir jūrų bei oro skautų raportus priėmė šventės komendantas Visvaldas Varžinskas. Skambant giedamai Tautiškai giesmei, iškeltos Lietuvos skautijos ir Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) vėliavos.

Renginio dalyvius pasveikino Pavasario šventės viršininkė Dalia Autukienė ir Lietuvos skautijos vyr. skautininkė Akvilė Bartaševičiūtė kartu paskelbusi skautų stovyklavimo sezono pradžią.

Rikiuotės metu Pavasario šventės organizavimo tradicija perduota Marijampolės kraštui. 1200 skauto Jono svečių pasveikino šventės dieną gimusius keturis skautukus. Po rikiuotės skautai dalyvavo programoje pagal amžiaus grupes.

Jaunesnieji skautai grojo muzikinėmis lazdomis kurdami geras emocijas ne tik sau, bet ir šalia esantiems broliams ir sesėms. Patirdami ir atrasdami gražią bei įdomią Jonavą, aplankė skauto Jono pamėgtas vietas, linksmai bėgiojo Neries pakrante atlikdami užduotis.

Lietuvos skautijos informacija  

365 views