R_Sinkevicius
Lietuva

Oras Jonavoje – švarus, rodo matavimo stotis


Oro užterštumo lygio indeksas (OUI) Jonavoje trečiadienio popietę – labai žemas. Tokią informaciją ir paaiškinimus pateikia Aplinkos apsaugos agentūra interneto svetainėje gamta.lt.

Šioje svetainėje nuolat pateikiami duomenys apie oro kokybės rodiklius.

Šiandien labai žemas oro užterštumo lygis fiksuojamas Jonavoje, Kėdainiuose, Vilniaus Naujamiesčio rajone, Dzūkijos nacionaliniame parke. Teigiama, kad šiose vietose oro kokybė gera, galima mėgautis švariu oru.

Nustatant OUI, remiamasi teršalų, kuriems pagal ES ir Lietuvos teisės aktus yra nustatytos trumpo periodo ribinės vertės, koncentracijų lygiais. Šis indeksas pagrįstas kietųjų dalelių (KD10), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), ozono (O3) koncentracijų įvertinimu. Įvertinus nustatyto periodo (1, 8 ar 24 valandų) koncentracijas pagal užterštumo lygio skalę nustatomas indeksas.

„OUI dabar“ nustatomas pagal matavimo stočių duomenis ir atsinaujina kas valandą. „OUI rytoj“ prognozuojamas atsižvelgiant į meteorologines prognozes.

AB „Achema“ anksčiau šiandien pranešė, kad 10 val. 55 min. dėl techninių priežasčių gamykloje buvo sustabdytas vienas gamybinis įrengimas.

Tuo metu aplinkoje pasimatė oranžinis dūmas, taip vadinama „lapės uodega“, reiškianti, kad sustabdymo metu įrenginiuose susidarė tam tikras kiekis medžiagų. 

bendrovės teigimu, procesas buvo itin trumpas ir užtruko tik 1-1,5 min., o pasirodžiusį dūmą vėjas nupūtė nuo Jonavos miesto.

817 views