Lietuva

Nuo rugsėjo – griežtesnė mokyklų lankomumo tvarka


Rugsėjį visose šalies mokyklose pradės galioti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta bendra lankomumo užtikrinimo tvarka, numatyta Švietimo įstatymo pataisose.

Pagal naująją tvarką, mokykla turės tą pačią dieną informuoti tėvus mokiniui neatvykus į mokyklą ar pamoką, jei apie tai nepraneš patys tėvai.

Bendroje tvarkoje taip pat numatyta, kad tėvai dėl ligos per mėnesį galės pateisinti penkias dienas arba ir daugiau dėl svarbių, objektyvių, pagrįstų priežasčių.

Jei vaikas sirgs daugiau kaip penkias dienas per mėnesį, tėvai mokyklai turėtų pateikti informaciją iš elektroninės sveikatos informacinės sistemos ar kitą įrodymą, pagrindžiantį mokinio ligą ar apsilankymą pas gydytoją.

Medicininių pažymų gydytojai  neišrašinės.

Vaikui mokyklos nelankant ilgiau nei 5 dienas ir negavus iš tėvų jokios informacijos apie vaiko ligą ar kitas svarbias nelankymo priežastis, mokykla turės susisiekti su tėvais.

Jei nepateisinti praleidimai kartosis, nelankymo priežastis aiškinsis mokyklos vaiko gerovės komisija, jei nepadės ir tai, bus kreipiamasi į savivaldybę dėl kompleksinės pagalbos mokiniui ir jo šeimai.

Skaičiuojama, kad vienas mokinys vidutiniškai praleidžia 10 proc. pamokų. Yra savivaldybių, kuriose praleistų ir nepateisintų pamokų skaičius siekia 34 proc., ir mokyklų, kuriose iš viso praleista beveik 20 tūkst. pamokų, iš jų pateisintų – tik apie 10 proc.

Taip pat yra mokinių, kurie iš viso praleidžia per 500 pamokų, ir visos jos nepateisintos.

Pagal SMSM info.

86 views