Verslas

„Neste Lietuva“ klaidino vartotojus, tačiau ginče taškas dar nepadėtas


Biodegalų asociacija Vilniaus apygardos administraciniam teismui ketina skųsti LR Konkurencijos tarybos priimtą sprendimą dėl „Neste Lietuva“ skirtos beveik 9 tūkst. eurų baudos už klaidinančią reklamą.

Pasak Biodegalų asociacijos prezidento Mindaugo Palijansko, galima pasidžiaugti, kad po daugiau nei metus trukusio proceso Konkurencijos taryba vis dėlto ryžosi pripažinti „Neste“ reklamą klaidinančia ir skirti maksimalią 8 688 eurų baudą.

Konkurencijos taryba nustatė, kad „Neste Lietuva“ reklama klaidino vartotojus, kurie galėjo suprasti, jog naudojant „Neste“ degalus yra išmetama iki 20% mažiau CO2, palyginti su kitais mažmeninėje rinkoje parduodamais degalais. Tačiau „Neste Lietuva“ manipuliavo ir savo degalus lygino su mineraliniais degalais be bio ir multifunkcinių priedų. Nors mineraliniais degalais be bio priedų Lietuvoje šiltuoju laikotarpiu, kuomet buvo skleidžiama „Neste Lietuva“ reklama, nėra prekiaujama – tai draudžia teisės aktai.

Kita vertus, Konkurencijos taryba neatsižvelgė į kitus Biodegalų asociacijos argumentus, kuriuos pripažinus „Neste Lietuva“ pažeidimas būtų dar sunkesnis. 

„Degalai yra viena iš pagrindinių kasdieninio naudojimo prekių, todėl tiriant manipuliavimo atvejus, būtina kruopščiai išnagrinėti visas aplinkybes. Dabar „Neste Lietuva“ buvo nubausta dėl vieno klaidinančios reklamos aspekto – kad nenurodė, jog reklamoje savo degalus lygina su mineraliniais degalais, tačiau pažeidimų buvo daugiau ir svarbesnių. Būsime principingi ir teisingumo sieksime teisme“, – teigė M. Palijanskas.

Biodegalų asociacija Konkurencijos tarybos tyrimo metu siekė atkreipti dėmesį, jog nors iš „Neste Lietuva“ reklamos teiginių vartotojai  galėjo suprasti, kad visi bendrovės degalai išmeta iki 20% mažiau CO2, tačiau paaiškėjo, kad menamus sutaupymus gali pasiekti vieninteliai „Neste Lietuva“ degalai – „Pro Diesel“ dyzelinas. Maža to, ir pati „Neste Lietuva“ tyrimo metu pripažino, kad reklaminiai teiginiai dėl C02 sutaupymo iki 20 proc.  buvo skirti tik „Pro Diesel“. Tai rodo, kad pasinaudojus vienos degalų rūšies savybėmis, buvo reklamuojamos ir kitos degalų rūšys.

Be to, reklamoje „Neste Lietuva“ pabrėžė „iki 20%” CO2 sutaupymą, tačiau iš pateiktos bendrovės medžiagos akivaizdu, kad realiai šie sutaupymai, net ir lyginant su mineraliniu dyzelinu, yra gerokai mažesni nei deklaruoti 20%. Konkurencijos tarybos nutarime į šiuos Biodegalų asociacijos nurodytus svarbius aspektus nebuvo atsižvelgta.

Beje, Biodegalų asociacija pateikė papildomus argumentus, įrodančius, kad „Neste Lietuva“ degalai, lyginant juos su kitų degalų tiekėjų degalais, nepasižymi jokiomis išskirtinėmis savybėmis. Lietuvos degalų tiekėjai kasmet Aplinkos ministerijai turi pateikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio energijos vienetui ataskaitas.

Apibendrinus visus tiekėjų pateiktus duomenis už 2018 metus, ŠESD kiekis, tenkantis energijos vienetui, palyginus su nustatytu ES baziniu lygiu, yra 2,2 proc. „Neste Lietuva“ rodiklis buvo beveik identiškas Lietuvos vidurkiui ir siekė 2,3 proc. 

„Šis nedidelis skirtumas akivaizdžiai įrodo, kad Neste deklaruojamas CO2 sutaupymas „iki 20 proc.“ ar ženkliai geresnės „Neste“ tiekiamų degalų savybės („švaresni degalai“) praktiškai nėra įmanomos. Deja, Konkurencijos taryba į šiuos rodiklius neatsižvelgė“, – pažymėjo Biodegalų asociacijos prezidentas.

BIODEGALŲ ASOCIACIJA

564 views