Naujienos

Kviečia siūlyti idėjas dalyvaujamajam biudžetui


Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas Jonavos rajono bendruomenei spręsti dėl savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas ir balsuodami renka labiausiai patikusius projektus, kuriuos savivaldybė įgyvendina.

Šiais metais dalyvaujamojo biudžeto programos įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybės biudžete numatyta 50 tūkst. eurų. Dar 100 tūkst. eurų skirta Žeimių seniūnijai pernai atrinktam didelės apimties projektui įgyvendinti.

Gyventojai kviečiami siūlyti savo idėjas iki šių metų gegužės 6 d. ir kartu su savivaldybe spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo.

Projekto idėjos pasiūlymas gali būti teikiamas ir gali dalyvauti vienoje iš trijų projektų kategorijų:

  • 25000 eurų – Jonavos seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projekto kategorijoje;
  • 25000 eurų – Jonavos rajono seniūnijoje, išskyrus Jonavos seniūniją, įgyvendinamo mažos apimties projekto kategorijoje;
  • 100000 eurų – Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinamo didelės apimties projekto

Siūlomas projektas turi būti skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti, viešajai infrastruktūrai kurti, įgyvendinamas teritorijoje, skirtoje viešam naudojimui, nekomercinis.

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei 16 metų gyventojai užpildydami projekto idėjos pasiūlymo formą (pridėta). Vienas asmuo gali teikti po vieną pasiūlymą kiekvienai kategorijai.

Projekto idėjos pasiūlymo forma turi būti pateikta iki 2024-05-06 (imtinai) Jonavos rajono savivaldybės administracijai:

  • atnešant į „vieną langelį“ 124 kab.
  • paštu Žeimių g. 13 Jonava, LT-55158
  • elektroniniu paštu: administracija@jonava.lt

Atitinkantys reikalavimus pasiūlymai bus vertinami komisijos ir teikiami viešai balsavimo procedūrai. Balsavimas bus skelbiamas atskirai.

Bus finansuojami projektai surinkę daugiausiai balsų kiekvienoje kategorijoje, bet ne mažiau kaip:

  • Jonavos seniūnijoje – 100 balsų;
  • Jonavos rajono seniūnijoje – 50 balsų;
  • Jonavos rajono savivaldybėje (didysis projektas) – 300 balsų.

Finansuojamus projektus įgyvendins atitinkama seniūnija. Mažieji projektai bus įgyvendinami einamaisiais metais. Didysis projektas bus įgyvendinamas ateinančiais metais.

Jonavos rajono sav. info.

42 views