Kultūra

Kovo 11-ąją Jonavoje liepsnojo „Laisvės dvasia“


Kovo 11-ąją Jonavos sporto arenoje vyko įspūdingas šventinis koncertas „Laisvės dvasia“, skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Šventės pavadinimas pasirinktas ne atsitiktinai. Visiems pažįstamas, daugybę kartų girdėtas ir tartas žodis „Laisvė“ šiais metais įgijo naujas reikšmes.

Būtų tiesiog neįmanoma švęsti savosios nepriklausomybės 32-ojo gimtadienio užmirštant, jog šiandien, už kelių šimtų kilometrų, mūsų broliška ukrainiečių tauta dėl tos pačios nepriklausomybės lieja kraują lemtingoje kovoje už laisvę. Tad, po Tautinės giesmės, visi žuvusieji, ištremti, nukankintieji už Lietuvos laisvę, o taip pat šiandien už savo šalį krentantys ukrainiečiai buvo pagerbti tylos minute. Gėlių žiedai įteikti salėje koncertą stebėjusiems Jonavos krašto tremtiniams bei Lietuvos atgimimo entuziastams.

Savo kalboje Jonavos r. sav. meras Mindaugas Sinkevičius sakė: „Šiandien akivaizdžiai suprantame, kad laisvė turi savo kainą, kad laisvės kaina neretai yra gyvybės kaina“. Meras išreiškė dėkingumą ir pasididžiavimą jonaviečiais, kurie aukoja, meldžiasi ir gerais darbais prisideda prie ukrainiečių gerovės bei skatino toliau savo nuoširdžiai atliekamu darbu kurti Lietuvos ateitį.

LR seimo narys Eugenijus Sabutis pastebėjo, kad istorijos vingiuose pasukome teisingu keliu, todėl šiandien drąsiai naudojamės žodžio laisve, balsavimo teisėmis. „Šiandien džiaugiuosi, kad pamatėme, jog prieš tai mus kiršinusios problemos tėra smulkmenos, nes pati svarbiausia problema yra mūsų valstybė, mūsų laisvė, mūsų nepriklausomybė, ramus ir taikus gyvenimas“ – šnekėjo seimo narys.

A. Reipos nuotr.

Pavienius ir jungtinius kūrinius ruošė ir atliko gausus būrys talentingų jonaviečių kolektyvų: folkloro ansamblis „Laduta“, J. Ralio gimnazijos jaunimo folkloro grupė „Dobilia”, Jonavos Senamiesčio gimnazijos šokių studija „Juventa”, Jonavos vaikų mados studija „Miks“, liaudiškos muzikos kapela „Jonė“, mišrus choras „Žemyna”, moterų choras „Guoba”, senjorų šokių kolektyvas „Jonrugė“, Šveicarijos liaudiška kapela „Varpena“, vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai“, vaikų pop grupė ,,Šuldu Buldu“, vyresniųjų šokių grupė „Varūna“, vokalinė grupė „Pinavija“ , vokalinis ansamblis „Presto“, solistai Jonas Lamauskas, Saulė Imbrasaitė, Deimantė Šimbaraitė ir Solveiga Maslauskaitė.

Vėliavos plevėsavo Algirdo bataliono III-ios „piranijų“ kuopos karių rankose. Trumpą koncertinę programą bei bendrą kūrinį „Šalis, kur tave užaugino“ su jungtiniu Jonavos kultūros centro choru atliko Egidijus Sipavičius. Renginį vedė Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka bei režisierė Ieva Kuodelytė-Saudargienė. Lietuvos gimtadienio šventę vainikavo visų šokių kolektyvų bendras šokis, palydimas dainos V. Kernagio žodžiais „Mūsų dienos kaip šventė“.

Kad įvyktų šis gražus masinis renginys iš viso dirbo daugiau nei 200 žmonių – darbuotojų ir kolektyvų narių! Visi jie segėjo Ukrainos dvispalve bei Lietuvos trispalve papuoštus ženkliukus – Laisvės kaip pasaulietinės vertybės simbolius.

JKC info.

A. Reipos nuotr.
507 views