Kultūra

Jonavos viešajai bibliotekai – 80


Legendomis apipintą 13-tą dieną, penktadienį, nepabūgome ir 13 valandą surengėme visiems labai svarbią šventę, kurioje vieni kitiems pasakojome „Istoriją po istorijos“, praneša biblioteka.

Šią dieną pasirinkome ne šiaip sau, norėjome parodyti, jog visos negandos jau praeity ir mums nebaisu. Tiek kartų kritome ir kilome, kol pagaliau supratome – mes reikalingi visuomenei, todėl ir gyvuojame. Kol bus mūsų skaitytojai, tol gyvuos ir biblioteka! 

Šventės nuotaiką kūręs aktorius Gintaras Mikalauskas renginį pradėjo bibliotekos istorijos pasakojimu. Svečiams liepė stotis ir pridėti ranką prie krūtinės. Tada rimtai pareiškė, kad dabar skambės pirmojo Jonavos valstybinės bibliotekos vedėjo Jono Marcinkevičiaus priesaika, duota 1939-aisiais.

„Kad taip man, Dieve, padėtumei“, taip skambėjo paskutiniai priesaikos žodžiai. Vos po dviejų metų prasidėjo karas ir biblioteka buvo sunaikinta su visu fondu.

1950 metais pakilome tarsi Feniksas iš pelenų ir nebesustojome. Švietėme, dalijomės idėjomis, bendravome su žmonėmis, būrėme bendruomenę. 

1992 metais persikėlėme į dabartines patalpas ir įsibėgėjome. Taip užsisukome su darbais, jog nepastebėjome, kad mes jau čia – dabartyje! 2018-aisiais po renovacijos atvėrę duris ir tapę ne kuo kitu, o antraisiais namais miestiečiams. Patys nepastebėjome, kaip čia atsidūrėme. Bėgome kartu su laiku ir keitėmės. 

Šventės metu Bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė sveikino susirinkusiuosius ir pasidžiaugė: „Biblioteka pagyvėjo, tapo atviresnė, nutolome nuo stereotipinio bibliotekos įvaizdžio ir  tapome nepaprastai dideliu miesto traukos centru. Čia atėjus neskubama išeiti, nes nuo šiol biblioteka primena namus, kuriuose gera, šilta, malonu, jauku, informatyvu, modernu, vyrauja dermė tarp knygos ir aukštųjų technologijų,  vyrauja partnerystė, darna.

Visa tai rodo, kad mes kartu su komanda einame teisinga modernėjimo kryptimi ir tai mato Jonavos gyventojai, kurie Viešosios bibliotekos ir filialų paslaugas įvertino kaip vienas iš geriausių Jonavoje (remiantis 2018m. Jonavos rajono savivaldybės atliktu gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimu)“.

Po įvadinės dalies, kaip iš gausybės rago pasipylė svečių sveikinimai. Pirmasis prakalbo Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, kuris pasveikino ir pagyrė dėl paslaugų tobulinimo iniciatyvų, vartotojų pripažinimo, kultūros vertybių saugojimo ir veiklos plėtros.

Pasidžiaugė, kad Viešoji biblioteka aktyviai bendradarbiauja su Savivaldybe, o rezultatus parodo nuveikti darbai – drauge vykdomi Europos Sąjungos ir Kultūros tarybos projektai, Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premijos steigimas, Knygų terasos įrengimas ir kiti.

Sveikinimo pabaigoje, Jonavos rajono savivaldybės meras ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Birute Gailiene įteikė padėkos raštus aktyviausiems bibliotekos darbuotojams.

Lietuvos Respublikos seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė paantrino merui ir sveikindama pridūrė, kad biblioteka rodo pavyzdį imtis darbų iš pašaukimo ir pabrėžė, kad čia gimsta originalios iniciatyvos iš meilės knygai.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovė spaudai Jana Mikulevič šventės dalyvius ir gausią publiką ragino tęsti savo veiklą ir toliau stebinti novatoriškumu. Ji taip pat įteikė padėkos raštus darbuotojams. 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Edita Urbonavičienė kvietė prisiminti faktą, kad Jonavos viešoji biblioteka dvejus metus iš eilės laimėjo respublikinę akciją „Skaitymo iššūkis“. Būtent mūsų bibliotekos skaitytojai perskaitė daugiausiai knygų Lietuvos mastu. 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas sveikindamas kalbėjo: „Kartu su Jumis džiaugiuosi Jūsų pasiekimais ir originaliomis iniciatyvomis tiek buriant bendruomenę prasmingoms veikloms, tiek įveiklinant bibliotekos erdves tobulėjimui, laisvalaikiui, kūrybai. Turite didžiausią turtą – suburtą profesionalų kolektyvą, kuris kasdien kuria prasmingą vertybinį gėrį, ir kiekvienas bibliotekos lankytojas pas jus jaučiasi kaip namie“,– sakė jis.

Taip pat buvo labai malonu sulaukti sveikinimų iš Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės Danguolės Abazoriuvienės, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Irenos Stančiauskienės ir dar gausaus būrio sveikintojų, partnerių, draugų ir kolegų.

Bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė dėkojo esamiems darbuotojams už nesibaigiančias pastangas, naujas idėjas ir didžiulį darbo įnašą. Ji negalėjo nepaminėti ir buvusių darbuotojų, veteranių, kurios bibliotekai atidavė 25-30 savo gyvenimo metų, juk šios moterys su mumis buvo nuo pat pradžių, nuo pat atgimimo.

Jubiliejinė 80-ties metų šventė neapsiėjo be dovanos darbuotojams ir svečiams. Trumpam atsipūsti ir padainuoti drauge kvietė atlikėja Asta Pilypaitė. 

Tai tokia ta mūsų šiandieninė biblioteka. Ta pati, bet kitokia – kvepianti  namų šiluma, dovanojanti staigmenas ir įkvėpimus. Simboliška, bet apvertus aštuonetą, gausime begalybę. Tikimės, kad tiek ir gyvuosime.

Jonavos viešosios bibliotekos info. ir nuotr.

929 views