Naujienos

Jonavos Senamiesčio gimnazijoje – dr. B. Lubio chemijos konkursas


Jonavos Senamiesčio gimnazijos bendruomenė, siekdama populiarinti dr. Bronislovo Lubio idėjas, šeštą kartą organizavo respublikinį dr. B. Lubio chemijos konkursą 9-10 (I-II gimnazijų) klasių mokiniams.

Konkurso koordinatorė chemijos mokytoja Audronė Kuliešienė džiaugėsi, kad kolektyvas, vadovaujamas direktoriaus Dariaus Mockaus, pritarė jos idėjai šiemet tęsti konkursą (pernai jis dėl pandemijos neįvyko).

Dėl koronaviruso situacijos dalyvių skaičius šiemet buvo ribotas, tačiau gimnazijos bendruomenė bendradarbiaudama su Lietuvos chemijos mokytojų asociacija, AB ,,Achema“, Kauno technologijos universitetu, Jonavos rajono savivaldybe bei Senamiesčio gimnazijos savanoriais atliko daug parengiamųjų darbų, rūpinosi sklandžia bei saugia konkurso eiga ir sulaukė 68 mokinių iš 17 Lietuvos gimnazijų.

Taip jau sutapo, kad lygiai prieš dešimt metų spalio 23 d. Lietuva neteko ypatingos asmenybės – dr. B. Lubio, todėl dalyviai pagerbė šviesaus atminimo Prezidentą tylos minute.

Žiūrėdami dokumentinę apybraižą ,,Gyvenimas didysis mokytojas“, sukurtą III gimnazijos klasės mokinio Augustino Budniko ir istorijos mokytojos Giedrės Bazilevičienės, prisiminė jį kaip mokslo žmogų, sugebėjusį praktiką derinti su teorija, gamyboje diegti išradimus.

Po pietų mokytojai ir mokiniai vyko į gamyklą ,,Achema“, kuri dr. B. Lubio vadovavimo laikais buvo išaugusi į vieną didžiausių verslo grupių Lietuvoje. Dalyvavo edukacinėje ekskursijoje, kuria rūpinosi Inga Jakučinskienė, tos pačios gamyklos personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus direktorė. Susipažino su vykstančiais chemijos procesais iš arti, klausėsi pasakojimų apie daug pasiekusį verslininką, įtakingą politiką.

Mokytoja A. Kuliešienė

Dr. B. Lubys sakė: ,,Ateitis priklauso jauniems“. Ši mintis puikiai atliepia konkurso tikslus – paskatinti mokinius ne tik kaupti, bet ir kūrybiškai taikyti praktines bei teorines chemijos žinias, ugdyti atsakingą požiūrį į technologijų ir gamtos mokslų suderinamumą.

,,Ruošdamiesi konkursui dalyviai įgyja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų: planuoja mokymosi laiką, kryptingai ir tikslingai ieško atsakymų įvairiuose šaltiniuose, stebi savo pažangą. Be to, į konkursą atvyksta iš anksto užsiregistravusios komandos, jokių atrankos turų, kaip įprasta mokomųjų dalykų olimpiadose, nėra. Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos nariai užduotis parengia remdamiesi bendrojo kurso medžiaga, todėl daugiau mokinių gali patirti mokymosi sėkmę“, – pabrėžė chemijos mokytoja A. Kuliešienė.

Konkursą sudaro trys etapai. Pirma, komandos keturi dalyviai – du I (9) ir du II (10) klasių mokiniai – dalyvauja protų mūšyje. Po to eksperimentus atlieka poromis pirmos klasės mokiniai (9), o antros (10) tuo metu sprendžia individualiai teorines užduotis. Trečia – dalyviai susikeičia vietomis.

Pasak chemijos mokytojos A. Kuliešienės, siekiama, kad užduotys būtų įdomios, o atlikdami jas mokinai taikytų ne tik chemijos žinias, bet analizuotų kasdieninio gyvenimo situacijas – suvoktų cheminių medžiagų poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai, mąstytų kūrybingai.

Gimnazijos direktorius D. Mockus susirinkusiems perdavė Švietimo, mokslo ir sporto viceministro Ramūno Skaudžiaus linkėjimus ir akcentavo: ,,Chemija  ne tik mokslas, ji tvyro visur. Sumaišykite žinias, įgūdžius, kitus gebėjimus, kad viskas pražystų kaip bičiulystė ar pergalė“.

,,Visiems žvitrios akies, aštrios uoslės, žvalaus proto“, – šmaikštavo AB ,,Achema“ gamybos direktorius Vilius Stankevičius ir džiaugėsi, kad įmonė prisideda prie prasmingo jaunų žmonių tobulinimo.

Laboratorinės kontrolės centro viršininkas dr. Marius Brazlauskas tikino vaizduotės galia. KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas Kęstutis Baltakis dėkojo direktoriui D. Mockui ir koordinatorei A. Kuliešienei, kad net tokiu sudėtingu metu konkursas įvyko ir linkėjo visiems pasikeisti kontaktais, nes juk nežinai, kada prireiks pagalbos ar patarimo.

Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Ragelienė sveikinimo kalboje minėjo, kad konkursas – puikus dr. B. Lubio atminimo įprasminimas, linkėjo gero laiko Jonavos mieste ir pasidžiaugė, kad tiek daug jaunų žmonių tiki mokslu ir jo jėga net pačiu sudėtingiausiu laiku.

Senamiesčio gimnazijos info., A. Reipos nuotr.

1370 views