Lietuva

Jonavos ir Kėdainių savivaldybėse vyks karinės pratybos


Vasario 13 – 23 dienomis Gaižiūnų poligone bei Jonavos ir Kėdainių rajonuose vyks Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono kuopos lygmens vertinamosios lauko taktikos pratybos „Aršus Vilkas 24/1“.

Pirmąją mokymų savaitę Gaižiūnų poligone padaliniai vykdys skyriaus lygmens kovinio šaudymo pratybas, kurių metu padaliniai taktiškai judėdami vietovėje su pėstininkų kovos mašinomis „Vilkas“ bei sąveikaudami tarpusavyje šaudys į stacionarius ir pakeliamus taikinius specialiai tam įrengtoje, mūšiui apgyvendintoje vietovėje pritaikytoje šaudykloje.

Antrąją pratybų savaitę kuopos ir bataliono vadavietė persidislokuos į Jonavos ir Kėdainių rajonus, kur vykdys gynybos operacijas apgyvendintose vietovėse naudodami PKM „Vilkas“ ir kitą bataliono kovinę techniką.

Informuojame, kad nuo vasario 19 d. iki vasario 23 d., karinė technika intensyviai judės Jonavos ir Kėdainių rajonų keliais. Pratybose „Aršus Vilkas 24/1“ bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, skleidžiami garsai iš garsiakalbių.

Ramybės valandomis (nuo 22:00 iki 08:00) didelį garsą skleidžiančios priemonės nebus naudojamos. Gyventojai gali patirti trumpalaikių nepatogumų automobilių eisme, kuomet kariai vykdys kontrolės posto ar taktinio judėjimo vietovėje užduotis.

Lietuvos kariuomenės info.

35 views