Naujienos

Jonavoje pristatyta „Tūkstantmečio mokyklų“ programa


Siekiant pagerinti Lietuvos mokinių pasiekimus ir mažinti jų atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių, 2022 m. šalies mastu pradėta įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programa.

Šioje programoje dalyvauja penkios Jonavos rajono mokyklos: Senamiesčio gimnazija, Jeronimo Ralio gimnazija, Justino Vareikio ir Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bei „Neries“ pagrindinė mokykla.

Dvidešimt dviejų Lietuvos savivaldybių, dalyvaujančių TŪM programos I sraute, švietimo pažangos planai jau patvirtinti. Netrukus bus pasirašytos jungtinės veiklos sutartys. Programos įgyvendinimui savivaldybei bus skirtos 2,5 mln. eurų investicijos.

Siekiant savivaldybės bendruomenės nariams dar kartą pristatyti TŪM programą ir informuoti apie mūsų savivaldybės švietimo pažangos plane suplanuotus darbus bei laukiamus rezultatus, gegužės 30 d. savivaldybėje įvyko renginys, kuriame ir aptartos rajono švietimo problemos, numatytos TŪM veiklos ir lūkesčiai.

Renginio dalyvius pasveikino savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Vijolė Šadauskienė.

Svarbiausius TŪM programos aspektus apžvelgė atvykusios viešnios, TŪM programos koordinatorės, o savivaldybės atstovai pristatė bendrą pranešimą: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Violeta Kolesnikienė kalbėjo apie rajono švietimo problematiką, dalyvavimo TŪM programoje tikslus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė pristatė siektinus rodiklius, mokyklų partnerius įgyvendinant suplanuotus darbus.

Veiklas pagal keturias TŪM sritis pristatė Jeronimo Ralio gimnazijos direktorė Zita Gudonavičienė (kalbėjo apie lyderystę veikiant), Senamiesčio gimnazijos direktorius Darius Mockus (apie planuojamas kultūrines veiklas), Justino Vareikio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė (apie STEAM veiklas), „Neries“ pagrindinės mokyklos direktorė Gražina Gečienė (pristatė įtraukiojo ugdymo veiklas ir infrastruktūros atnaujinimą).

Už iniciatyvas ir bendradarbiavimą rengiant savivaldybės švietimo pažangos planą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Violeta Kolesnikienė įteikė simbolines padėkos dovanėles TŪM mokyklų vadovams bei Pažangos plano rengimo komandoje dirbusiems asmenims.

TŪM programa numato pokyčius ne tik programoje dalyvaujančių, bet visų rajono ugdymo įstaigų moksleiviams ir pedagogams – išvykos, dalinimasis patirtimi, edukacijos, mokymai. Vienas kertinių TŪM programos principų – tinklaveika, bendradarbiavimas ir dalijimasis ištekliais.

TŪM programos investicijas gavusios penkios mūsų savivaldybės mokyklos su kitomis savivaldybės mokyklomis dalinsis tiek atnaujintomis pedagoginių darbuotojų žiniomis, naujais veiklos modeliais, mokymosi priemonėmis, tiek ir atnaujinta infrastruktūra.

Jonavos r. sav. info.

96 views