Naujienos

Jonavoje paminėta Gedulo ir vilties diena


Birželio 14-ąją Jonavoje iškilmingai ir jautriai paminėta Gedulo ir vilties diena. Pirmojo Lietuvos gyventojų trėmimo tikslas buvo pašalinti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įtvirtinimo darbuose.

Jonaviečiai birželio 14-ąją rinkosi į geležinkelio stotį, kur skaitė 1278 Jonavos rajono žmonių, ištremtų į Sibiro platybes, pavardes.

Savo mintimis bei pamąstymais pasidalino rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Eugenijus Sabutis, savo išgyvenimais pasidalino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Jonavos skyriaus pirmininkė Irena Tamoševičienė.

Aukų atminimas buvo pagerbtas Visuotine tylos minute.

Neries pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su istorijos bei dailės mokytojomis pagamino tremtiniams skirtas atvirutes ir minėjimo metu jas jiems įteikė.

Albina ir Simona padeklamavo eiles apie Lietuvą ir Motiną. Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro kolektyvas sudainavo tikras, lietuviškas dainas. Prie atminimo lentos, prie paminklo žuvusiems už laisvę “Stelos”, prie tremtinių kryžiaus miesto kapinėse padėtos gėlės, uždegtos žvakutės.

Tremtinių koplyčioje vyko Šv. Mišios už žuvusius tremtyje.

JKC info.

234 views