Kultūra

Jonavoje įsteigtas Kanados paramos fondas „Looking at the Stars“


Jonavoje įsteigtas Kanados paramos fondas „Looking at the Stars“, jo steigėjas – filantropas Dmitrijus Kanovičius. 

Paramos fondas „Looking at the Stars“ nuo 2015 metų inicijuoja labdaringus klasikinės muzikos koncertus Kanados ir Lietuvos įkalinimo įstaigose, pabėgėlių stovyklose, senjorų namuose.

Pasirodymus šiose vietose jau surengė smuikininkas Gidonas Kremeris, pianistai Lukas Geniušas ir Darius Mažintas, Toronto Simfoninis ir Kremerata Baltica orkestrai, smuikininkai Jonathan Crow, Barry Shiffman, violončelistai Joseph Johnson ir kiti. 

Sėkmingas 2020-2021 metų bendradarbiavimas su Lietuvos kalėjimų departamentu, jo vadovu Virginijumi Kulikausku, įgyvendinant šešių renginių ciklą Lietuvos kalėjimuose, paskatino fondo „Looking at the Stars“ įsteigimą Lietuvoje, kurio meno vadovu tapo pianistas Darius Mažintas. 

Ryškių klasikos muzikų pasirodymai kalintiesiems 

Fondas „Looking at the Stars“ įsteigimo Lietuvoje proga gegužės mėnesį padovanos septynių renginių ciklą Lietuvos kalėjimuose ir pabėgėlių priėmimo centruose.

Kalintiesiems koncertuos pianistai Lukas Geniušas, Darius Mažintas, Tony Yang (Kanada), violončelininkas Glebas Pyšniakas ir smuikininkė Dalia Dedinskaitė.

Abiejų fondų steigėjas, Kanados ir Lietuvos pilietis Dmitrijus Kanovičius, iš Lietuvos išvykęs į Kanadą 1983 metais, teigia, kad kai steigė fondą Kanadoje, buvo įkvėptas unikalios fantastiškos mažo našlaičio vilties visatos, kurią sukūrė ir aprašė jo tėvas 1959 metais išleistoje novelėje „Aš žiūriu į žvaigždes“.

Novelės veiksmas vyksta gimtajame rašytojo mieste Jonavoje. Šis kūrinys nulėmė ir labdaros fondo pavadinimą, ir jo įsteigimo vietą Lietuvoje.

„Mielas tėveli, didžiuodamasis skubu tau pranešti, kad 2022 metais kovo 23 dieną paramos fondas „Looking at the Stars“ įsteigtas tavo mylimam gimtajame mieste Jonavoje, kuris įkvėpė tave kūrybai ir aprašytas tavo literatūroje”, – rašo D. Kanovičius savo „Facebook“ paskyroje.

Nuteistųjų integracija į visuomenę per klasikinę muziką

„Fondo tikslas – stiprinti nuteistųjų, pabėgėlių, senjorų orumą ir viltį, dovanojant jiems klasikinės muzikos renginius, atliekamus pasaulinio masto atlikėjų.

Aš, kaip fondo meno vadovas, įsipareigoju burti menininkų ir verslininkų bendruomenę, neabejingą nuteistųjų integracijai į visuomenę, kuri klasikinės muzikos pagalba rūpintųsi psichologine higiena, mažintų kalinių atotrūkį nuo visuomenės, nes tai yra mūsų visų problema”, – teigia fondo Lietuvoje meno vadovas Darius Mažintas.

Fondo „Looking at the Stars“ info.

395 views