Savivaldybė

Jonava lygių galimybių indekse – aukštoje penktoje vietoje


Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Šią dieną skelbiamas savivaldybėse atliktas tyrimas rodo, kad Jonavos rajonas užima aukštą penktąją vietą tarp visų šalies savivaldybių pagal lygių galimybių, lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos įgyvendinimo procesus.

Tyrimo metu buvo vertinama, kaip savivaldybės užtikrina smurto prevenciją ir pagalbos teikimą, kaip kuriama saugi ir sveika ugdymo bei mokymo aplinka švietimo įstaigose, ar planuojant savivaldybių finansus yra numatytos pakankamos lėšos lyčių lygybei užtikrinti ir dar daug kitų kokybės parametrų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu tyrimą šių metų gegužės – spalio mėn. vykdė bendrovės „Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio universiteto tyrėjų komanda.

Šiuo tyrimu siekiama suprasti procesus savivaldybėse ir sukurti kokybės standarto aprašą, kuris padėtų savivaldybių administracijoms kryptingai įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems, patyrusiems bei smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims politiką.

Planuojama, kad šis tyrimas, kaip įsivertinimo ir planavimo įrankis, visoms savivaldybės bus rekomenduojamas nuo 2023 m.

Jonavos r. sav. info.

37 views