Lietuva

Įvedami nauji ribojimai: draudžiamas judėjimas, uždaromos parduotuvės


Vyriausybė sekmadienį pratęsė karantiną visoje šalyje iki kitų metų sausio 31 d. ir paskelbė apie naujus judėjimo, bendravimo ir paslaugų ribojimus, kurie įsigalios trečiadienį (atnaujinta).

Pagal naujosios I. Šimonytės Vyriausybės nutarimą, siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, bus ribojamas asmenų išvykimas už savo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijos ribų ir draudžiami daugiau nei vienos šeimos artimi kontaktai, veiks tik būtinųjų prekių parduotuvės.

Judėjimas šalies viduje

Judėjimas bus leidžiamas tik esant būtinybei. Palikti gyvenamąją vietą bus leidžiama: vykstant į darbą (darbo reikalais); prekybos vietą; į nuosavą nekilnojamojo turto objektą; laidotuves; dėl sveikatos priežiūros ir kitų būtinųjų paslaugų; pasivaikščioti atvirose vietose ne daugiau kaip vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams; vykstant prižiūrėti sergančių ar negalinčių savimi pasirūpinti asmenų.

Šventiniu laikotarpiu nuo 2020 m.  gruodžio 16 d. 00 val. iki 2021 m. sausio 3 d. 24 val. bus ribojamas asmenų išvykimas už savo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijos ribų.

Išskyrus: kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties; atlikti darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje; dėl būtinosios medicinos pagalbos; dėl kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių, kai vykti į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę neišvengiamai būtina.

Šis ribojimas netaikomas asmenims, kurie vyksta į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto, priklausančio jiems nuosavybės teise.

Bendravimas

Bendravimas leidžiamas tik tarp vienos šeimos ar vieno namų ūkio asmenų. Negalimi daugiau nei vienos šeimos ar namų ūkio artimi kontaktai.

Išskyrus: neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą, prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi pasirūpinti asmenis. 

Asmeninės šventės viešose ir privačiose erdvėse gali vykti tik jei jose dalyvauja ne daugiau nei viena šeima ar vienas namų ūkis.

Parduotuvės ir paslaugos

Veiks tik būtinųjų prekių parduotuvės. Draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla.

Draudimas netaikomas: parduotuvėms, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas; maisto prekybai turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose; internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose.

Parduotuvėse, kurių veikla nedraudžiama, turi būti užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos sąlygos.

Mažinamos kontaktinės paslaugos. Draudžiama teikti grožio paslaugas ir kitas paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo.

Nedraudžiamos: psichologinės pagalbos paslaugos, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, taip pat lieka galioti kitos išimtys, kuomet sveikatos paslaugos gali būti teikiamos kontaktiniu būdu. 

Apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos apgyvendinant viename kambaryje ne daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.

Švietimas

Įprastu būdu vyks ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pamokos mokyklose – nuotoliniu būdu.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Pagal LRV info.

539 views