Naujienos

Įsigalioja nauja prekybos viešose vietose tvarka


Jonavos rajono savivaldybės taryba patvirtino naujus prekybos viešose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatus. Jie įsigalioja šiandien, birželio 15 d., ir pakeis dar 2009 m. patvirtintas prekybos viešose vietose taisykles.

Prekybininkai pastebės, kad prekybos vietų sąrašas yra išplėstas, įtrauktos kaimiškos seniūnijos bei poilsio vietos, tuo tarpu nepasiteisinusių prekybos vietų atsisakyta, praneša savivaldybė.

Pakeisti ir rinkliavų dydžiai, priklausantys nuo asortimento, kuriuo prekiaujama.

Įvestos lengvatos vietos verslininkams: jiems suteikiama 50 proc. nuolaida prekiaujant renginių metu arba išsiimant leidimą ne trumpesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

Pagrindiniai pasikeitimai:

  • Papildytos prekybos vietos poilsio zonomis, nustatytos prekybos vietos kaimiškosiose seniūnijose, atsisakyta nepasiteisinusių prekybos vietų;
  • Reglamentuota kuo galima prekiauti konkrečioje prekybos vietoje ir kokiais prekybos būdais, nustatytas prekybos vietų skaičius konkrečioje viešojoje vietoje;
  • Pasikeitė rinkliavų dydžiai, priklausantys nuo asortimento, kuriuo prekiaujama;
  • Įvestos lengvatos vietos verslininkams;
  • Nuo rinkliavos mokėjimo atleidžiami: pensininkai ir neįgalieji; tautodailininkai; renginių rėmėjai; kaimo seniūnijose prekiaujantieji savo užauginta žemės ūkio produkcija, surinktomis miško gėrybėmis; nevyriausybinės organizacijos savo veiklos pristatymo renginių metu.

Prekybos vietų sąrašas ir galimi prekybos būdai

Prekybos viešosiose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatai (kainos, lengvatos)

Prekybai viešosiose vietose taikomi šie rinkliavų dydžiai:

Eil. Nr.Rinkliavos objektasRinkliavos dydis, Eur
dienaimėnesiuimetams
1.Prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių ar iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų   
1.1.Kitos prekės, paslaugos, viešas maitinimas (už 1 vietą iki 6 m2)3,030,0300,0
1.2.Ūkininko ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija nuo prekystalių (už 1 vietą iki 6 m2)2,020,0200,0
2.Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis, paslaugų teikimas įrengtuose laikinuose prekybos kioskuose, paviljonuose, lauko kavinėse, kituose laikinuose statiniuose (už 1 vietą iki 15 m² ).6,060,0600,0
3.Paslaugų teikimas, kai reikalingas plotas virš 100 m²20,0200,02000,0
4.Šventėse, mugėse ir kituose organizuojamuose renginiuose:Vienkartinis rinkliavos dydis, Eur
4.1.prekyba ūkininkų produkcija, tautodailės gaminiais, rankdarbiais, dailės dirbiniais (už 1 vietą iki 6 m² plotą)8,0
4.2.prekyba fasuotais maisto produktais ir kitomis ne maisto prekėmis (už 1 vietą iki 6 m² ploto)10,0
4.3.viešasis maitinimas (už 1 vietą iki 6 m² ploto)20,0
4.4.paslaugoms, pramogoms (pripučiamas atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.) (už vieną paslaugos rūšį) teikti15,0
4.5.paslaugoms, kai paslaugos teikėjas parenkamas konkurso būdu100,0

Prekybai Joninių šventės metu, Jonavos miesto šventės (gimtadienio) metu Jonavos mieste taikomas rinkliavos dydžio koeficientas 2, t.y. rinkliavos dydis didinamas dvigubai. Prekybai kaimo seniūnijose rinkliavos dydžiui taikomas koeficientas 0,5, t.y. rinkliavos dydis mažinamas per pusę.

Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) išduoda seniūnijų seniūnai. Leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išduoda savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius.

387 views