Naujienos

Gyventojai kviečiami išrinkti Jonavos ateities viziją


Jonavos rajono savivaldybėje rengiamas strateginis rajono plėtros plano (SPP) projektas 2024-2030 metams. Plane siūloma atnaujinti Jonavos rajono viziją – atsakyti į klausimą, kokia Jonavos rajono savivaldybė turėtų būti po dešimties ar daugiau metų.

Šiuo metu savivaldybė vadovaujasi Jonavos rajono ilgalaikiu SPP ir jame numatyta tokia vizija: Jonava –  tai darnus sumanios pramonės, logistikos, inovacijų ir krašto apsaugos centras, puoselėjantis daugiakultūres tradicijas, išsiskiriantis išplėtota, palankia šeimai ir draugiška aplinkai infrastruktūra. Tai kraštas, kuriame patogu gyventi, dirbti, leisti laisvalaikį ir auginti vaikus. 

Baigiantis esamo SPP įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus Jonavos rajono savivaldybės ir visos Lietuvos vidaus bei išorės aplinkos situacijai, atsirado naujų poreikių ir galimybių, todėl rengiamas naujas planas.

Į naująjį planą perkeliamos aktualios dabar galiojančio SPP priemonės, planas papildomas naujomis. Atnaujinama ir rajono vizija – idealus ateities paveikslas arba įsivaizduojama būklė, kuri galėtų būti pasiekta esant palankiausioms sąlygoms.

Parengti keturi rajono vizijos variantai pateikiami gyventojų balsavimui – jonaviečiai kviečiami atiduoti savo balsą už vieną labiausiai patikusią viziją:

  • I vizijos variantas: Jonavos rajono savivaldybė 2035 metais – draugiškiausia aplinkai ir šeimai savivaldybė, darnus sumanios ekonomikos ir krašto apsaugos centras, puoselėjantis daugiakultūres tradicijas.
  • II vizijos variantas: Jonavos rajono savivaldybė 2035 metais – draugiškiausia aplinkai ir šeimai, moderni ir logistiškai patogi savivaldybė, fizinio aktyvumo ir sumanios ekonomikos centras.
  • III vizijos variantas: Jonavos rajono savivaldybė 2035 metais – draugiškiausia aplinkai ir šeimai, moderni, atvira įvairioms kultūroms savivaldybė, sporto ir sumanios ekonomikos centras Vidurio Lietuvoje.
  • IV vizijos variantas: Jonavos rajono savivaldybė 2035 metais – draugiškiausia šeimai ir aplinkai, moderni ir logistiškai patogi savivaldybė, sporto ir sumanios ekonomikos centras.

Balsavimas vyksta mob. programėlėje JONAVA, balsuojama iki lapkričio 16 d., ketvirtadienio  pabaigos. Kviečiame jonaviečius, neabejingus savo rajono ateičiai, aktyviai dalyvauti balsavime!

Jonavos raj. sav. info.

71 views