Naujienos

Garbingiausi apdovanojimai – medikams ir klebonui


Tradicinio rajono savivaldybės Padėkos vakaro metu antradienį įteikti svarbiausi savivaldybės apdovanojimai – „Krištolinė gulbė“ atiteko Jonavos ligoninės COVID-19 skyriui, o „Šviesos bokštu“ apdovanotas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos dekanas klebonas kun. Virginijus Birjotas.

Iškilmingame renginyje apdovanojimus COVID-19 skyriaus vedėjui Gediminui Ramanauskui ir klebonui V. Birjotui įteikė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius.

Renginio pradžioje buvo prisiminti visi svarbiausi 2021 m. Jonavoje vykdyti darbai ir projektai, o meras M. Sinkevičius padėkojo visoms rajono bendruomenėms už jų iniciatyvas ir pastangas.

„Džiaugiuosi, kad nauji objektai mieste keičia ir mus visus, mūsų kultūros lygį. Ypač džiugu dėl įvairių organizacijų, įstaigų iniciatyvų, kūrybingumo. Tampame stipria, draugiška bendruomene.

Šiandien norime padėkoti visiems, kurie kuriate Jonavą. Tai daro ne valdžia – Jonavą kuriate Jūs, bendruomenės“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

Krištolinė gulbė

„Krištolinė gulbė“ Jonavos ligoninės COVID-19 skyriui įteikta už kilnų, ištikimą ir garbingą Hipokrato priesaikos vykdymą gelbstint žmonių gyvybes kovoje su COVID-19 neganda bei nepailstamą vilties skleidimą skyriaus pacientams ir jų artimiesiems.

Jonavos ligoninės „kovidinis“ skyrius buvo sukurtas 2020-ųjų metų lapkričio mėnesį. Vos atidarytas, skyrius iš karto sulaukė pirmųjų pacientų, o neilgai trukus užsipildė visos 25-ios šio skyriaus lovos. Į Jonavos skyrių, taip pat į Kėdainių ir Prienų ligonines, buvo vežami koronavirusu susirgę pacientai iš visos Kauno apskrities.

Šių metų vasarą atslūgus susirgimams, Jonavos „kovidinio“ skyriaus veikla buvo pristabdyta, tačiau neilgam. Šalyje augant sergamumui Covid-19 infekcija, šių metų rugsėjį skyrius vėl atidarytas ir veikia iki šiol. Skyriuje pamainomis dirba 25 medikai ir slaugytojai, skyriui vadovauja gydytojas G. Ramanauskas.

Buvę Jonavos ligoninės „kovidinio“ skyriaus pacientai ir jų artimieji ypač šiltai atsiliepia ir dėkoja juos gydžiusiems medikams, slaugytojams, visam personalui.

Šviesos bokštas

Apdovanojimas „Šviesos bokštas“ Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos dekanui klebonui kun. V. Birjotui įteiktas už sakralių vertybių išsaugojimą ir puoselėjimą atnaujinant pagrindinę miesto bažnyčią bei jonaviečių telkimą tikėjimo bendrystei maldoje už Jonavą ir jos gyventojus.

Jonavos rajono savivaldybės kartu su Šv. Apaštalo Jokūbo parapija šiemet užbaigė unikalų projektą, kurio metu buvo atnaujinta miesto bažnyčia.

Labai retas atvejis, kuomet bažnyčios atnaujinimo darbus finansavo Europos Sąjungos fondai. Projektas gavo finansavimą, nes bažnyčia pristatyta kaip kultūros paveldo objektas, reprezentuojantis Jonavos miesto bei krašto istoriją.

Unikalu ir tai, kad visos papildomos projekto išlaidos buvo apmokėtos tiek savivaldybės biudžeto, tiek ir pačių parapijiečių suaukotomis lėšomis.

„Krištolinė gulbė“ ir „Šviesos bokštas“ yra oficialūs Jonavos rajono savivaldybės apdovanojimai, teikiami savivaldybės mero iškilmingų, šventinių renginių metu.

Krištolinės gulbės statulėlė, simbolizuojanti Jonavos miesto herbą, teikiama už ypatingai svarų indėlį, o stiklinė miesto simbolio „Šviesos bokšto“ statulėlė – už indėlį į Jonavos rajono plėtrą, pramonę, kultūrą, švietimą, sportą, žemės ūkį ar kitas sritis, tai pat už nuolatinę paramą.

Statulėlės gaminamos pagal specialų užsakymą ir teikiamos kartu su apdovanojimų pažymėjimais.

Jonavos rajono savivaldybės info., A. Reipos nuotr.

1019 views