Naujienos

Fiksuojamas padidėjęs oro užterštumas


Pastarosiomis dienomis daugelyje šalies miestų fiksuojamas aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis padidėjimas. Vasario 3 d. kietųjų dalelių (KD10) koncentracija aplinkos ore Jonavos mieste viršijo ribinę vertę, praneša savivaldybė.

Teršalų koncentracijos ženklus padidėjimas buvo stebimas nuo 20 val., todėl siejamas su tarša siekiant šildyti gyvenamąsias patalpas.

Vasario 4-5 d. vyraus nepalankios ir vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai.

Dėl šaltų, žiemiškų orų, padidėjus kūrenimo poreikiui, vakaro ir nakties valandomis oro kokybė bus prastesnė.

Oro kokybės duomenų kitimą galima stebėti Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje.

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros info.

96 views