Lietuva

E. Sabutis išrinktas Peticijų komisijos pirmininko pavaduotoju


Darbą Seime pradėjo naujos sudėties Peticijų komisija, jos pirmajame posėdyje buvo renkami komisijos pirmininkas ir komisijos pirmininko pavaduotojas.

Peticijų komisijos pirmininku išrinktas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Edmundas Pupinis, Peticijų komisijos pirmininko pavaduotoju – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Eugenijus Sabutis, praneša Seimo kanceliarija.

Pagal Seimo statutą, komisijos pirmininko ir komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūroms dar turės pritarti Seimas.

Peticijų komisijos sudėtį lapkričio 24 d. patvirtino Seimas.

Joje dirbs aštuoni Seimo nariai: Dalia Asanavičiūtė, Evelina Dobrovolska, Gintautas Kindurys, Česlav Olševski, Liuda Pociūnienė, Edmundas Pupinis, Eugenijus Sabutis, Juozas Varžgalys.

Peticijų komisija sprendžia piliečių kreipimosi pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

Peticijos teisė – tai yra teisė kreiptis į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas su siūlymais ir reikalavimais, kurių įgyvendinimui reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad „konstitucinė peticijos teisė – viena iš teisių, kurias įgyvendindami piliečiai gali dalyvauti valdant savo šalį.

Lietuvos, kaip ir daugelio Europos valstybių, teisės sistemose peticija paprastai suprantama kaip individualus ar kolektyvinis kreipimasis į viešosios valdžios institucijas, kuriame yra išdėstytas reikalavimas (siūlymas) spręsti tam tikrą ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai reikia pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį arba priimti naują teisės aktą“, t. y. peticijos esmę sudaro ne teisės akto projekto teikimas, bet reikalavimas (siūlymas) spręsti tam tikrą klausimą (svarbų jam ar visai visuomenei, ar jos daliai).

247 views