Naujienos

Darbdaviams vėl siūlomos kompensacijos už vasarą įdarbintus jaunuolius


Šią vasarą vėl bus įgyvendinama Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, suteikianti darbdaviams galimybę gauti dalinę darbo užmokesčio kompensaciją už įdarbintus jaunus asmenis (14-19 m.).

Programa siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis ateities profesiją.

Kviečiame darbdavius, planuojančius įdarbinti jaunus asmenis, jau dabar el. p. daiva.skebiene@jonava.lt pateikti informaciją apie vasaros laikotarpiu siūlomas darbo vietas jaunimui.

Prašome užpildyti šią formą >>

Įdarbinimas galimas vasaros laikotarpiu ne ugdymo proceso metu. Darbdaviui už kiekvieną įdarbintą jauną žmogų kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos:

  • Už jauną žmogų, išdirbusį pilną leistiną darbo laiko normą, per mėnesį kompensuojama 200 eurų;
  • Už ne pilną darbo laiko normą išdirbusį jauną žmogų kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal išdirbtas darbo valandas per mėnesį nuo 1. p. nurodyto dydžio;
  • Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jauną žmogų per Programos vykdymo laikotarpį – 400 eurų (t. y. už 2 pilnus mėnesius arba atitinkamai išdirbtą valandų skaičių;
  • Kompensacija tam pačiam darbdaviui gali būti skiriama ne daugiau kaip už 3 įdarbintus jaunus žmones.

Registracija dalyvauti programoje bus vykdoma nuo š. m. birželio 1 d.

Registracijos tvarka:

  • Jaunas asmuo ir darbdavys, sutarę dėl įdarbinimo, užpildo vieną bendrą registracijos formą (Programos 1 priedas) ir pateikia ją registravimui vienu iš būdų: 1)  popierinį egzempliorių, atnešant Savivaldybės administracijai, Žeimių g. 13, 124 kab., Jonava, 2) pasirašytą skenuotą egzempliorių (pdf formatu) arba pasirašytą el. parašais, siunčiant el. paštu administracija@jonava.lt.
  • Pagal registracijos formos registravimo datą ir numerį sudaromas dalyvaujančiųjų programoje sąrašas.
  • Savivaldybės administracija pagal pateiktus duomenis patikrina, ar Programos dalyviai atitinka Programos keliamus reikalavimus.
  • Jaunas asmuo ir darbdavys informuojami apie atitiktį dalyvauti Programoje ir patekimą į tinkamų dalyvių sąrašą.
  • Pagal programos finansavimo galimybes (rezervavus visas programai numatytas lėšas), nepatekusieji į dalyvių sąrašą, įtraukiami į rezervinį sąrašą.
  • Su Programos dalyviais sudaromos trišalės bendradarbiavimo sutartys (Programos 2 priedas).

Daugiau apie Programą >>

Jonavos raj. sav. info.

28 views