Naujienos

Buvusios vadovės dosnumas skandina Jonavos ligoninę


Jonavos ligoninės finansinė situacija artėja prie nemokumo ribos, tuo tarpu darbuotojai reikalauja dar didinti darbo užmokestį. Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad atėjo metas ligoninės situaciją spręsti iš esmės.

VšĮ „Jonavos ligoninė“ išlaidos jau trečius metus iš eilės viršija pajamas, praneša savivaldybė. Daugiau nei 80 proc. ligoninės sąnaudų sudaro lėšos personalo darbo užmokesčiui. Nepaisant to, 2018 metais ligoninės personalas padidėjo 8,9 etato, darbo užmokesčio fondas išaugo 26,7 proc.

Per pastarųjų dviejų metų laikotarpį ligoninės pajamos didėjo tik 13,4 proc., o sąnaudos išaugo 18,3 proc. Per 2019 m. devynis mėnesius ligoninė patyrė 327,6 tūkst. eurų nuostolio,  mažėja grynųjų pinigų sąskaitose, menksta turto vertė, didėja įsipareigojimai.

VšĮ „Jonavos ligoninė“ išlaidos jau trečius metus iš eilės viršija pajamas

„Prabanga išleisti daugiau nei uždirbi gali būti leistina tik trumpą laiką, lygiagrečiai įgyvendinant pajamas didinančias priemones bei optimizuojant struktūrą taip, kad ateityje bendros sąnaudos neviršytų bendrų pajamų. Tačiau ligoninės pajamos, lyginant 2019 ir 2017 m. devynis mėnesius, išaugo 593 tūkst. eurų, o vien darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 722,1 tūkst. eurų. Tokia situacija yra nenormali ir pražūtinga įstaigos veiklai“, – sako Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Jolita Gumaniukienė.

Ji pastebi, kad ligoninėje nesilaikoma rajono tarybos nustatyto išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo, t.y. įstatyme numatytos normatyvinės teisės nuostatos, kurios privalu laikytis.

Daugiau nei 80 proc. ligoninės sąnaudų sudaro lėšos darbo užmokesčiui

Prašo didesnio atlyginimo

Jonavos ligoninėje veikiančios profesinės sąjungos praėjusią savaitę kreipėsi į rajono valdžią dėl darbo užmokesčio didinimo ligoninės darbuotojams. Medikai skundžiasi, kad ligoninės vadovybė nesilaiko nacionalinių susitarimų ir nevykdo sveikatos apsaugos ministro A. Verygos pažadų didinti jų darbo užmokesčio fondą: „Rugsėjo mėn. dėl padidėjusių įkainių VšĮ Jonavos ligoninė iš Ligonių kasų gavo 44 200 eurų daugiau, tačiau praėjus duotam terminui apie algų didinimą nėra kalbos“.

Profesinės sąjungos prašo savivaldybės, VšĮ Jonavos ligoninė steigėjos, atsakyti, kokios yra įstaigos perspektyvos, ar ligoninė liks daugiaprofilinė, ar numatoma palikti tik slaugos ir terapijos paslaugas?

Tikisi vadovės atsakomybės

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ligoninės problemą reikia spręsti iš esmės.

„Profesinės sąjungos rašo, kad gavo papildomus 44 tūkst. eurų, tačiau nemato ar nenori matyti, kad ligoninės veiklos rezultatas – 300 tūkst. eurų nuostolis. Jonavos ligoninė yra antra pagal darbuotojų skaičių rajono įmonė, todėl neramu, kad ji balansuoja ant nemokumo ribos. Privačiame sektoriuje tokios įmonės vadovas, matyt, neišvengtų atsakomybės. Tačiau mes turime situaciją, kai „gerasis“ vadovas eilę metų per daug didino darbuotojams atlyginimus, nors pagal ligoninės finansinę padėtį reikėjo priimti kitokius sprendimus: optimizuoti struktūrą, plėsti veiklos apimtis.

Savivaldybė yra Jonavos ligoninės steigėja, tačiau jos veiklą finansuoja valstybė per ligonių kasas. Žinoma, savivaldybės indėlis yra labai reikšmingas, nes mes finansuojame ligoninės remontą, aplinkos ir prieigų tvarkymą, rūpinamės medicinos aparatūros atnaujinimu. Tačiau miestas nemoka atlyginimų. Tam yra skiriamos valstybės lėšos, kurias valdyti reikėjo atsakingai.

Dabartinė situacija ligoninėje susidarė dėl buvusio įstaigos vadovo (įstaigai minimu laikotarpiu vadovavo Aldona Balutienė) sprendimų. Nepamatuotas darbo užmokesčio kėlimas dabar smogs kitu galu, nes algos ne tik nebus didinamos, bet teks spręsti, kokių paslaugų ir darbuotojų reikia atsisakyti.

Aš tikiuosi, išgirsime ir buvusios vadovės A. Balutienės situacijos vertinimą“, – sako M. Sinkevičius.

Antrą kadenciją iš eilės pradėjusi eiti Jonavos ligoninės direktorės pareigas A. Balutienė pernai buvo išrinkta į Jonavos rajono savivaldybės tarybą ir iš pareigų ligoninėje pasitraukė.

Jonavos NAUJIENOS kreipėsi į A. Balutienę komentarų – juos pateiksime iš karto, kai tik sulauksime

Aldonos Balutienės atsakas, skelbiamas portale jonavoszinios.lt

„Viešojoje įstaigoje „Jonavos ligoninė” direktorės pareigose dirbau nuo 2013 metų rugpjūčio 1 dienos iki 2019 metų kovo 31 dienos.

Įstaiga teikia antrojo lygmens stacionarines ir ambulatorines paslaugas pagal sutartis su Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus ir Klaipėdos teritorinėmis ligonių kasomis bei taip pat pajamas gauna iš teikiamų mokamų paslaugų.

Pagal patvirtintus auditorių balansų duomenis 2016 ir 2017 metus įstaiga baigė teigiamu finansiniu rezultatu, 2018 metus baigė neigiamu finansiniu rezultatu.

2013 metais įstaiga, man atėjus dirbti, turėjo 3,5 mln. litų (arba 1,13 mln. eurų) skolų ir buvo gilioje finansinėje duobėje. Per 2014, 2015 ir 2016 metus pavyko išmokėti visas skolas ir gauti jau teigiamą finansinį rezultatą.

Todėl nuo 2017 metų pradėta didinti darbo užmokestį, kuris buvo žymiai mažesnis už kitų rajoninių ligoninių atlyginimų vidurkį ir dalis gydytojų specialistų jau buvo išvykę dirbti į kitus rajonus ir miestus. Per šį laikotarpį buvo pasirašyta trišalė Sveikatos apsaugos ministerijos ir ligoninės profesinių sąjungų sutartis, trijų metų laikotarpiui, kurioje buvo numatyta, kad kasmet lėšas gautas iš paslaugų įkainio padidinimo, skirti darbo užmokesčio didinimui 10-15%, kad pasiekti Lietuvos rajoninių ligoninių darbo užmokesčio vidurkį.

Taip pat reikia pažymėti, kad per laikotarpį 2013-2018 m. kelis kartus Vyriausybės nutarimais buvo didinamas minimalus darbo užmokestis, kurio padidinimui Sveikatos apsaugos ministerija lėšų neskyrė. Įstaiga turi 98 etatus, kurie yra su minimaliu darbo užmokesčiu, todėl minimu laikotarpiu reikėjo padidinti minimalų darbo užmokestį nuo 1000 litų (289 eurų)  iki 555 eurų tik iš įstaigos vidinių rezervų, kas buvo labai sunku įstaigai. Bet tai buvo privaloma padaryti.

2018 metais buvo patvirtinta nauja darbo apmokėjimo tvarka (pagal nurodytą Sveikatos apsaugos ministerijos metodiką), kuri įsigaliojo suderinus su įstaigos Stebėtojų taryba, gydytojų profesine sąjunga, slaugytojų profesine sąjunga ir medicinos darbuotojų profesine sąjunga. Todėl buvo persirašytos darbo sutartys su visais darbuotojais ir dalis darbuotojų, kurie turėjo ne etatines darbo sutartis, bet dirbo tik pagal faktines darbo valandas, su jais buvo pasirašyta etatinės darbo sutartys su tais pačiais atlyginimais. Todėl darbo užmokesčio fondo sumoje niekas nesikeitė, tik truputį padidėjo etatų skaičius.

2018 metais nuo spalio 1 dienos reikėjo padidinti darbo užmokestį vidutiniškai 15% pagal SAM nurodymą ir Sveikatos apsaugos ministro pasižadėjimą medikams. Apie tai buvo ne kartą informuotas steigėjas – Jonavos savivaldybė. Buvo paruoštas reorganizacijos planas, kurio tikslas buvo sumažinti išlaidas. Bet per visus 2018 metus nebuvo jokio politinio sprendimo nei Vyriausybės, nei Seimo lygmeniu, sprendžiant, kokio masto reorganizacijos turėtų įvykti rajono ar regiono ligoninėse, todėl jokių reorganizacijos veiksmų nebuvo imtasi.

Per mano vadovavimo įstaigai laikotarpį ligoninė, siekdama gauti kuo daugiau pajamų, išplėtė veiklą: buvo įkurtas atskiras slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, bei įvestos papildomos slaugos lovos terapijos skyriuose (viso atsirado 50 slaugos lovų, kurias pradėjo apmokėti Teritorinės ligonių kasos ir tai buvo papildomos nemažos lėšos). Taip pat buvo pradėtos atlikti sąnarių endoprotezavimo operacijos, teikiamos vaikų dienos stacionaro paslaugos, suaugusių dienos stacionaro paslaugos, gastroenterologo, kraujagyslių chirurgo paslaugos, bei išsiplėtė vaikų ankstyvosios korekcijos paslaugos.

Reikia pažymėti, kad teikiant įvairių profilių paslaugas 24 valandas per parą kasdien, yra privalomi įvairūs etatai ir privalomas jų kiekis paslaugoms nepertraukiamai užtikrinti, todėl ligoninės etatinė struktūra yra kontroliuojama Akreditacijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir pagal jos patikrinimus 2016 metais ir 2017 metais bei gautus nurodymus etatai buvo privalomai koreguoti.

Šiuo metu ligoninė jau 7 mėnesiai neturi vadovo, kas ypatingai neigiamai veikia kolektyvą ir nepriimami jokie svarbūs sprendimai – dėl to blogėja finansiniai rezultatai. Dėl tarybos nariams nežinomų priežasčių buvo sustabdytas vadovo skyrimo konkursas, kurį vykdė savivaldybė. Kas priėmė sprendimą nutraukti konkursą ir palikti ligoninę be vadovo – man nėra žinoma. Toks delsimas kiekvieną dieną gilina problemas ligoninėje“, – teigia Jonavos rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Balutienė.

3241 views