Verslas

Atviras laiškas: L. Lubienės atsakymas V. Blinkevičiūtei


Gerbiama V. Blinkevičiūte, ačiū Jums, kad asmeniškai kreipėtės į mane. Suprantu, kad Jums, Socialdemokratų partijos pirmininkei, kuri tradiciškai atstovauja darbuotojų interesus bei išreiškia jų nuomonę, rūpi susidariusi situacija.

Paprastai, pagal bendravimo kultūrą ir logiką, kad būtų priimti objektyvūs sprendimai ir viešojoje erdvėje pateikti komentarai, turėtų būti išklausomos abi konflikto pusės bei jų argumentai. Deja, paskutiniu metu valdžios atstovai dažnai vengia ar net tiesiogiai atsisako bendrauti su konkrečių įmonių vadovais. Dažniausiai yra siūloma bendrauti per „asocijuotas struktūras“, todėl daugelis klausimų lieka neišgirsti ir neatsakyti, o nuomonės neretai yra formuojamos remiantis emocijomis, gandais ir klaidinga informacija.

Todėl šiuo viešu kreipimusi į Jus noriu išsakyti savo, kaip AB „Achema“ valdybos pirmininkės, poziciją.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad šiuo metu Lietuvoje yra registruota apie 80 tūkstančių įmonių. Kolektyvinių sutarčių yra sudaryta tik apie 400 – taigi, jų skaičius nesudaro ir 1 procento nuo įmonių skaičiaus.

Būdama patyrusi politikė tikrai gerai žinote, kad įstatymas neįpareigoja įmonių vadovų sudaryti tokias sutartis. Tokia galimybė yra numatyta, tačiau ji nėra privaloma. Tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje, kuri yra jos narė, galioja sutarčių sudarymo laisvės principas – niekas negali būti verčiamas jų sudaryti prieš savo valią.    

Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad Koncerne yra galiojančios pasirašytos kolektyvinės sutartys. Šiuo metu kolektyvinė sutartis galioja bendrovėje „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje“ (KLASCO), iki 2019 metų ji galiojo ir įmonėje „Achema“. Tačiau vėliau ji buvo nepasirašyta dėl destrukcinės, radikalios, prieš įmonės tikslus nukreiptos, savo nariams išskirtinių sąlygų reikalaujančios bendrovės „Achema“ darbuotojų profesinės sąjungos vadovybės veiklos.  

Noriu Jūsų paklausti kaip politikės – ar sudarytumėte koalicijos sutartį su kita partija, jeigu jos vadovai nuolat žemintų ir menkintų tiek Jus, tiek Jūsų partiją, skleistų melagingas žinias, norėtų sunaikinti Jūsų turtą, agituotų kitus partijos narius veikti prieš partijos interesus ar kitaip kenkti, organizuotų piketus prie Jūsų namų?

Manau, kad tikrai ne. Nes partnerystė, mano supratimu, yra paremta abipuse pagarba ir pasitikėjimu, bendrų tikslų siekimu, interesų derinimu. Deja, jau kurį laiką „Achemoje“ to nėra. Ne kartą siekėme pagarbaus dialogo su profesinės sąjungos, kuriai priklauso apie 37 proc. darbuotojų, vadovybe, tačiau –  nesėkmingai.

Vyko ilgos derybos, deja, susitarti nepavyko. Buvo paskelbtas streikas, kuris privalo vykti įstatymo numatyta tvarka. Mes gerbiame šią darbuotojų teisę, todėl apie trukdymą negali būti ir kalbos.

Įstatymas įpareigoja įmonę ne tik suteikti darbuotojams teisę streikuoti, bet ir užtikrinti žmonių, turto bei viso miesto saugumą. Profsąjungos vadovai pareikalavo stabdyti gamyklos darbą, nors tai daryti administracijai draudžia įstatymas. Primenu, kad bendrovė „Achema“ yra šalies strateginis objektas, gamykla, kurioje vyksta sudėtingi cheminiai procesai, todėl mes negalime, vos panorėję, vienu mygtuko paspaudimu ją sustabdyti.

Grįžkime prie skaičių. Įmonėje dirba daugiau nei 1200 darbuotojų. Streikuoti išėjo apie 10 procentų darbuotojų. Organizuojamuose piketuose dalyvauja ir viešai kalba žmonės, kurie net nėra įmonės darbuotojai. Mus kaltina spaudimu darbuotojams, tačiau aš pati asmeniškai gaunu daugybę signalų, kad išėję dirbti bendrovės „Achema“ profesinės sąjungos nariai yra kvailinami, atkalbinėjami ir net persekiojami.

Suprantu, gal nemalonu, kad skelbtas streikas bei piketai neįvyko tokia apimtimi, kokia profsąjungos vadovybė ir jos rėmėjai tikėjosi. Bet niekaip nesuprantu, kam reikia skleisti šmeižtą ir kliedesius apie vergiškas darbo sąlygas įmonėje, apie 600 eurų atlyginimus, streikuojančių darbuotojų papirkinėjimus ar grasinimus.

Galiu Jus patikinti, kad visa tai – melas. Dedame visas pastangas, kad visi įmonės darbuotojai jaustųsi saugiai bei užtikrintai. Taip, sutinkame, kad yra iki galo neišspręstų klausimų. Vienas iš jų – viršvalandžiai, kurie „Achemoje“ visada buvo.

Praėjusiais metais, siekdami sumažinti viršvalandžius, pridėjome 11 papildomų etatų. Šis sprendimas mums padėjo sumažinti viršvalandžius dvigubai. Nepertraukiamos gamybos užtikrinimas, Covid-19 pandemija ir kiti veiksniai trukdo siekti užsibrėžto tikslo, tačiau dedame dideles pastangas, kad ši problema būtų išspręsta.

Noriu atkreipti dėmesį, kad visi viršvalandžiai yra dirbami tik darbuotojo prašymu, sutikimu bei laisva valia. Pačiai įmonei tai nėra naudinga, nes už viršvalandžius darbuotojui yra mokamas ženkliai didesnis atlygis. Tai reiškia, kad įmonė patiria papildomas sąnaudas. Gamykloje yra nemažai darbuotojų, kurie patys aktyviai prašo ir nori papildomai užsidirbti.

Kalbant apie uždarbį – mes pripažįstame darbuotojų teisę į orų darbą ir atlyginimą. Noriu Jus informuoti, kad bendrovės „Achema“ darbuotojų vidutinis atlyginimas 2021 metais buvo apie 2300 eurų ir jis yra gerokai didesnis nei rinkos vidurkis.

Tenkinant darbuotojų prašymą, šiemet nuspręsta dar papildomai jį padidinti 10 proc. 2022 metais vidutinis atlyginimas įmonėje „Achema“ sudarys virš 2500 eurų. Pinigai tam jau yra paskirti. Taip pat visi mūsų darbuotojai yra apdrausti papildomu sveikatos draudimu, įmonėje veikia poliklinika, kompensuojamos išlaidos vaikų vasaros stovykloms, rengiami veteranų pagerbimo renginiai, teikiamos proginės ir Kalėdų dovanos ir kt. lengvatos.

Tuo pačiu noriu atkreipti Jūsų dėmesį ir į šiuo metų esančią geopolitinę padėtį bei verslo sąlygas Lietuvoje. Energetinių išteklių kainos pakilusios kartais, mokesčiai didinami, infliacija didžiulė, tebesitęsia Covid-19 pandemija, tradiciškai nusistovėję krovinių srautai pažeisti, santykiai su kai kuriomis šalimis yra realiai sunaikinti. Verslas patiria didžiulį spaudimą ir sąnaudos drastiškai didėja, o jokios realios pagalbos iš valstybės ar kompensavimo mechanizmų, deja, praktiškai nėra.

„Žmonės svarbiau už pelną!” – tikriausiai ir Jūs girdėjote šį piketo organizatorių šūkį. Kiekvienas, bent minimaliai suprantantis verslo logiką sutiks, kad svarbu viskas: ir žmonės, ir pelnas. Nes be vieno, nebus kito ir atvirkščiai. Bendrovėje „Achema“ dirba atsakingi, darbštūs ir laisvi žmonės. Taip, žmonės, o ne vergai, kaip juos pavadinote.

Suprantu, kad politikoje skambūs epitetai padeda pritraukti dėmesio, tačiau politikai, ypač jie, turėtų atsakingai rinkti žodžius. Įmonė „Achema“ yra vienas didžiausių šalies darbdavių, šalies ekonomikos variklis, prisidedantis prie visos šalies gerovės. Sunkumus galima įveikti, patirtus nuostolius kompensuoti, o štai reputacija – neįkainojama.  

Sėkmės Jums darbuose,

L. Lubienė

1550 views